Przejdź do treści

Płaca minimalna w Niemczech: Ci pracownicy NIE otrzymają podwyżki Mindestlohn w październiku 2022

03/10/2022 10:22 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:29
Kto nie otrzyma podwyżki płacy minimalnej w Niemczech

Praca w Niemczech: Kto nie otrzyma podwyżki płacy minimalnej w Niemczech? Z podwyżki Mindestlohn w październiku 2022 r. skorzysta ponad 6 mln pracowników. Niestety są i tacy, którzy jej nie otrzymają.

Podwyżka płacy minimalnej w Niemczech w październiku 2022

Miliony pracowników w Niemczech czeka podwyżka ustawowej płacy minimalnej (niem. Mindestlohn), która wzrosła od 1 października 2022 roku. Z podwyżki powinno skorzystać ponad sześć milionów osób. Zwiększył się także limit zarobków dla osób zatrudnionych na tzw. Minijob i Midijob. Ustawowa płaca minimalna wzrosła od 1 października 2022 r. do 12 euro za godzinę.

>>> Niemcy wprowadzają dochód obywatelski: Podano wysokość świadczenia

Nigdy od wprowadzenia w Niemczech płacy minimalnej nie odnotowano tak gwałtownego wzrostu w ciągu jednego roku. Ustawowa płaca minimalna została wprowadzona w Niemczech w 2015 roku. Wynosiła wtedy 8,50 euro/godzinę. Tak gwałtowna podwyżka Mindestlohn w 2022 roku stała się nieunikniona ze względu na wyjątkowo wysokie koszty energii elektrycznej, gazu, benzyny i żywności. Wielu niemieckich konsumentów ledwo wiąże koniec z końcem. Niestety z trzeciej już podwyżki płacy minimalnej w tym roku nie skorzystają niektórzy pracownicy. Oto kogo ona nie obowiązuje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT PŁACY MINIMALNEJ W NIEMCZECH

Kto nie otrzyma podwyżki płacy minimalnej w Niemczech?

Istnieją jednak grupy pracowników, których ustawowe wynagrodzenie minimalne nie obowiązuje. Ustawowego wynagrodzenia minimalnego nie otrzymują:

  • pracownicy młodociani poniżej 18 roku życia bez zakończonego toku kształcenia zawodowego
  • pracownicy zarejestrowani w Niemczech jako osoby długotrwale bezrobotne podczas pierwszych 6 miesięcy po podjęciu pracy
  • określone grupy praktykantów
  • uczniowie zawodów.

Płaca minimalna w Niemczech: Branżowe płace minimalne

Branżowe płace minimalne obowiązują wszystkie osoby zatrudnione w danej branży, również te, które nie są związane układem zbiorowym. Przykładowo w branży budowlanej minimalna stawka godzinowa dla pracownika niewykwalifikowanego wynosi we wszystkich regionach 12,85 euro. Istnieją jednak różnice w wynagrodzeniu pracowników  wykwalifikowanych: w zachodnich Niemczech stawka za godzinę pracy wynosi minimum to już 15,70 euro.

Wzrost płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych przy sprzątaniu budynków, czyszczeniu elewacji oraz myciu okien

Należy pamiętać, że w Niemczech obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych, których stawki są wyższe. Od 1 października wzrośnie płaca minimalna pracowników zatrudnionych przy sprzątaniu budynków (do 13 euro/godzinę), czyszczeniu elewacji oraz myciu okien (do 16,20 euro/godzinę).

WAŻNE! Płaca minimalna obowiązuje za każdą godzinę pracy nawet wtedy, gdy wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie osiągniętej wydajności. Te tzw. porozumienia o wynagrodzeniu akordowym/ jednostkowym są dopuszczalne tylko wówczas, gdy wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę pracy nie wynosi mniej niż ustawowa płaca minimalna lub płace minimalne z układu zbiorowego. To oznacza, że sprzątaczka za każdą godzinę pracy musi dostać płacę minimalną dla branży sprzątania budynków, niezależnie od tego, ile pokoi czy metrów kwadratowych wysprząta.

Płaca minimalna pracowników tymczasowych 2022

Od 1 kwietnia 2022 roku minimalna płaca dla pracowników tymczasowych i pracowników agencyjnych wynosi 10,88 euro za godzinę. Kwota ta jest nieco wyższa od ogólnie obowiązującej w Niemczech płacy minimalnej. Polskie opiekunki zatrudniane przez agencje pośrednictwa do pracy w Niemczech, polscy pracownicy budowlani i wszyscy inni pracownicy tymczasowi muszą otrzymywać wynagrodzenie na takich samych zasadach jak pracownicy niemieccy. Zgodnie z porozumieniem zwartym przez związki zawodowe płace będą rosły w trzech etapach – najpierw do 12,43 euro w październiku tego roku, następnie do 13 euro w kwietniu 2023 roku, a w trzecim etapie do 13,50 euro w styczniu 2024 roku.

Kto kontroluje, czy pracodawca wypłaca wynagrodzenie minimalne?

Wypłatę pracownikom wynagrodzenia minimalnego pilnuje kontrola finansowa ds. pracy na czarno (FKS) w ramach administracji celnej. Jeżeli stwierdzi ona, iż nie wypłacono wynagrodzenia minimalnego pracodawca jest narażony na grzywnę do 500.000 euro.

źródło: BMAS.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub