Przejdź do treści

Tyle czasu musisz być w związku małżeńskim, aby po śmierci partnera otrzymać rentę wdowią

24/06/2023 20:13

Osiedlenie się – Renta po śmierci partnera. W przypadku śmierci współmałżonka pod znakiem zapytania stają często nie tylko konsekwencje psychiczne, ale również przyszłość ekonomiczna. Czy żyjącego małżonka stać jeszcze na zakup domu i gospodarstwa? Mieszkańcy Niemiec mają mieć prawo do renty wdowiej po śmierci współmałżonka. Jak długo trzeba być w związku małżeńskim, aby ją uzyskać?
PRZECZYTAJ: Renta z tytułu niezdolności do pracy w Niemczech: Komu przysługuje i ile wynosi?

Renta po śmierci partnera. Deutsche Rentenversicherung wyjaśnia warunki

Oprócz śmierci małżonka, aby otrzymać rentę wdowią należy spełnić szereg innych wymogów. Osoba ubiegająca się o rentę wdowią po śmierci partnera musiała mieć zawarty z nim związek małżeński lub związek partnerski. Jak pisze Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalne, w momencie śmierci jednego z nich pary muszą być w związku małżeńskim lub partnerskim od co najmniej roku. Osoby, które nie wypełnią tego okresu nie mogą otrzymać renty wdowiej. Jest jednak wyjątek od reguły – donosi 24amburg.de. Prawo do renty w przypadku krótszego niż rok trwania małżeństwa istnieje po śmierci małżonka lub partnera cywilnego w wyniku wypadku.
>>> Renta wdowia zostanie zlikwidowana? „To świadczenie sprzyja bezrobociu”

Wiadomości z Niemiec teraz także na kanale YouTube. Subskrybuj kanał PolskiObserwator.de i bądź na bieżącoOBEJRZYJ LUB CZYTAJ DALEJ

Ile wynosi renta wdowia?

Ostatnim warunkiem otrzymania renty wdowiej jest brak zawarcia kolejnego związku małżeńskiego lub partnerskiego po śmierci partnera. Ale ile i tak wynosi renta wdowia? Zależy to całkowicie od wieku osoby ubiegającej się o nią. Jeśli masz mniej niż 47 lat i nie posiadasz statusu osoby niepełnosprawnej ani nie wychowujesz dziecka, masz prawo do małej renty wdowiej. Co do zasady wynosi ona 25 proc. emerytury, którą zmarły małżonek otrzymywał lub otrzymywałby w chwili śmierci. Mała renta wdowia jest wypłacana maksymalnie przez dwa lata. Jeśli masz co najmniej 47 lat, możesz otrzymać dużą rentę wdowią. Duża renta wdowia wynosi zazwyczaj 55 procent emerytury zmarłego.
>>> Niemcy: ‘Późniejsze przejście na emeryturę powoduje wcześniejszą śmierć’

Renta wdowia może być pobierana od miesiąca następującego po miesiącu zgonu – za miesiąc zgonu wypłacana jest jeszcze pełna renta. Jeśli małżonek nie otrzymał jeszcze emerytury, to renta wdowia rozpoczyna się już w dniu śmierci.

Podsumowanie: Takie są wymagania, aby otrzymać rentę wdowią:

  • Śmierć małżonka/partnera życiowego.
  • Małżeństwo musiało trwać co najmniej rok (nie dotyczy śmierci w wyniku wypadku)
  • Zmarły musi odbyć pięcioletni okres oczekiwania (nie dotyczy śmierci w wyniku wypadku).
  • Osoba ubiegająca się o rentę nie wyszła ponownie za mąż
  • Jeśli zmarły urodził się przed 2 stycznia 1962 r., a małżeństwo miało miejsce przed 2002 r., małą rentę wdowią można pobierać bezterminowo. Jeśli masz co najmniej 47 lat, możesz otrzymać dużą rentę wdowią. Duża renta wdowia wynosi zazwyczaj 55 procent emerytury zmarłego.

>>> Supermarket kończy sprzedaż w całym kraju. Zakupy można zrobić już tylko przez tydzień

Źródło: Ruhr24.de, PolskiObserwator.de