Przejdź do treści

Zgubiłeś polskie dokumenty w Niemczech? Sprawdź co teraz musisz zrobić

10/12/2021 09:42 - AKTUALIZACJA 08/02/2022 20:31

Utrata dokumentów w Niemczech może nieść za sobą przykre konsekwencje, dlatego należy wiedzieć, co w tym przypadku należy zrobić.

 

Utrata dokumentów w Niemczech

Utrata dokumentów w Niemczech: Gdzie to zgłosić?

Zaraz po utracie polskich dokumentów w Niemczech, należy niezwłocznie powiadomić niemiecką policję. Kradzież lub zgubienie dokumentów za granicą może nieść za sobą bardzo przykre konsekwencje, jak np. kradzież tożsamości, dlatego trzeba pamiętać o zachowaniu potwierdzenia dokonania takiego zgłoszenia na wypadek gdyby osoba trzecia posłużyła się utraconym dokumentem.

W przypadku paszportu lub dowodu osobistego należy zgłosić utratę także w jednej z polskich placówek konsularnych na terenie Niemiec.

W zależności, gdzie zostały zagubione dokumenty, należy zgłosić się do odpowiedniego konsulatu RP na terenie Niemiec:

Okręg konsularny Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Berlinie obejmuje Berlin, Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przednie, Saksonię, Saksonię-Anhalt, Turyngię.

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu obejmuje Bremę, Dolną Saksonię, Hamburg, Szlezwik-Holsztyn.

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Kolonii obejmuje Nadrenię Północną-Westfalię, Hesję, Nadrenię Palatynat i Kraj Saary.

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Monachium obejmuje Badenię-Wirtembergię i Bawarię.

UWAGA! Nie ma możliwości zgłoszenia utraty/kradzieży dowodu osobistego czy paszportu w konsulacie telefonicznie.

Utrata dokumentów w Niemczech: Paszport

W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowego, należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego. Formularz dostępny jest w poczekalni konsulatu. Należy go podpisać w obecności urzędnika konsularnego

Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy w Niemczech, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

Utrata dokumentów za granicą: Dowód osobisty

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w wybranym urzędzie konsularnym na terenie Niemiec w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Poniżej formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy. Tam też odbiera się gotowy dokument. nie ma możliwości odbioru w innym urzędzie.

Utrata dokumentów w Niemczech: Prawo jazdy

W żadnej polskiej placówce konsularnej w Niemczech nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji) lub jego niemieckim odpowiednikiem (Führerscheinstelle).

Zgubiona/ukradziona karta bankomatowa

Jeśli posiadasz konto w banku w Polsce – zalecamy zgłoszenie utraty dokumentu tożsamości także w swoim banku w Polsce. Kartę bankomatową należy niezwłocznie zastrzec w banku, w którym została wydana.

Nie informuje się konsulatu o utracie innych dokumentów niż paszporty i dowody osobiste.

źródło: Ambasada RP w Niemczech, PolskiObserwator.de