Przejdź do treści

Zasiłek macierzyński w Niemczech. Ile wynosi i komu przysługuje Mutterschaftsgeld

15/11/2022 16:13 - AKTUALIZACJA 17/08/2023 20:40
Zasiłek macierzyński w Niemczech

Życie w Niemczech: Zasiłek macierzyński w Niemczech. Niemiecki system zabezpieczenia społecznego zapewnia kobietom w ciąży oraz matkom w okresie ochronnym prawo do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego (Mutterschaftsgeld). Oto ile wynosi i jak się ubiegać o jego przyznanie.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Pierwsze posiedzenie rządu po wakacyjnej przerwie. Zdecydowano o cięciach w zasiłku wychowawczym oraz w ubezpieczeniach emerytalnych i opiece długoterminowej

Zasiłek macierzyński w Niemczech (Mutterschaftsgeld) otrzymują kobiety w ciąży 6 tygodni przed planowanym porodem oraz 8 tygodni po porodzie. Okres ten zostaje wydłużony o dodatkowe 4 tygodnie w przypadku przedwczesnego, mnogiego porodu lub niepełnosprawności narodzonego dziecka. Do jego otrzymywania mają także prawo kobiety, których pracodawca w trakcie ciąży lub podczas trwania okresu ochronnego po narodzinach dziecka za porozumieniem właściwego dla sprawy organu wypowiedział stosunek pracy.

Czytaj także: Świadczenia rodzinne w Niemczech: Oto na jaką pomoc mogą liczyć rodzice w Niemczech

To, czy kobieta kwalifikuje się do otrzymania zasiłku macierzyńskiego (Mutterschaftsgeld), a także ewentualna kwota, którą może otrzymać, zależne jest od rodzaju i zakresu posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego oraz od tego, ile zarabiała przed urlopem macierzyńskim.

Należy pamiętać, że warunkiem ubiegania się o zasiłek jest ubezpieczenie w państwowej kasie chorych (gesetzliche Krankenkasse), co wiąże się z odprowadzaniem składek zdrowotnych oraz emerytalnych.

Zasiłek macierzyński w Niemczech w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego

Zasiłek macierzyński przysługuje wyłącznie kobietom posiadającym ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, które mają prawo do zasiłku chorobowego. Wpłacany jest za okresy ochrony macierzyństwa (Mutterschaftschutz) oraz za dzień porodu.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego (Mutterschaftsgeld) w Niemczech

Wysokość Mutterschaftsgeld zależy od średniego wynagrodzenia netto z ostatnich trzech miesięcy, maksymalnie do 13 euro dziennie. Średnia liczona jest z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych naliczonych przed rozpoczęciem okresu ochronnego (wliczane są do tego również nadgodziny). Jeśli wynagrodzenie netto w tym czasie było wyższe niż 13 euro dziennie, pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia dodatku (Arbeitgeberzuschuss). Wniosek o jego przyznanie składa się we właściwej kasie chorych. Z roszczeniem o dodatek od pracodawcy do zasiłku macierzyńskiego należy wystąpić do samego pracodawcy.

Pytanie: Jeśli pracuję dla dwóch pracodawców, obaj muszą wypłacić mi różnicę?

Tak. Obaj pracodawcy muszą płacić proporcjonalnie różnicę do zasiłku macierzyńskiego. Nie ma znaczenia, czy Twoja praca zarobkowa podlega obowiązkowi ubezpieczenia, czy nie.

ZOBACZ: Dobre wiadomości dla milionów rodziców pobierających Kindergeld. Nadchodzi „największy wzrost zasiłku rodzinnego w historii Niemiec”

Kwota wynagrodzenia oparta jest na całkowitym dochodzie z obu prac. Każdy pracodawca płaci część wynagrodzenie, które otrzymujesz z całkowitego dochodu. Oznacza to, że jeśli na przykład zarabiasz 60% swojego całkowitego dochodu u jednego pracodawcy, to ten pracodawca płaci również 60% różnicy.

Zasiłek macierzyński z Federalnego Urzędu Ubezpieczeń Społecznych

Pracownice, które nie są objęte ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadają prywatne ubezpieczenie zdrowotne, lub są ubezpieczone rodzinnie w ustawowej kasie chorych, otrzymują obniżony zasiłek macierzyński w wysokości maksymalnie 210 EUR z Federalnego Urzędu Ubezpieczeń. O zasiłek macierzyński można ubiegać się bezpośrednio w Federalnym Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji na temat wymagań i dokumentów wymaganych do złożenia wniosku można znaleźć na stronie Bundesamtsozialesicherung.de . Wniosek o jego przyznanie składa się bezpośrednio w Federalnym Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych.

Aby móc złożyć wniosek o przyznanie zasiłku macierzyńskiego, należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza lub położnej o przewidywanym terminie porodu  (Bescheinigung über den mutmaßlichen Tag der Entbindung).

Zasiłek macierzyński dla bezrobotnych

Maksymalna wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie wynosi 13 euro. Jego wysokość zależy od wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitlosengeld I i II).

Zasiłek macierzyński a praca na własny rachunek

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą i ubezpieczone dobrowolnie w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego mają prawo do zasiłku macierzyńskie pod warunkiem, że opłacają także tzw. zasiłek chorobowy (Krankengeld). W przypadku, gdy go nie opłacają, mogą starać się o świadczenie wypłacane z Federalnego Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek macierzyński w Niemczech dla kobiet zatrudnionych na Minijob

Kobiety pracujące w ramach „MiniJob“ mają w myśl prawa pracy takie same prawa jak ich koleżanki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. W większości przypadków kobiety te nie są członkami ustawowej kasy chorych, lecz są ubezpieczone przez małżonka. Dlatego też otrzymują, tak jak kobiety ubezpieczone prywatnie, zasiłek macierzyński od Federalnego Urzędu Ubezpieczeń.

Zasiłek macierzyński dla gospodyń domowych

Nie jest przewidziany zasiłek macierzyński dla gospodyń domowych. 

źródło: Familienportal.de, PolskiObserwator.de