Przejdź do treści

Zasiłek na dziecko w Niemczech 2023 roku. Wszystkie aktualne informacje na temat Kindergeld

13/01/2023 16:44
Zasiłek na dziecko w Niemczech - Kindergeld w Niemczech 2023

Zasiłek na dziecko w Niemczech – Kindergeld w Niemczech 2023 – Kindergeld, to forma pomocy finansowej, która jest przyznawana rodzinom w Niemczech w celu wsparcia ich w wychowaniu dzieci. Wysokość świadczenia zależy od liczby dzieci w rodzinie. Od 1 stycznia 2023 wysokość świadczenia wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Rodzice o niskich dochodach mają prawo otrzymywać co miesiąc także dodatku do Kindergeld o nazwie Kinderzuschlag. Każde dziecko ma prawo do otrzymywania Kindergeld co najmniej do ukończenia 18. roku życia. Jeśli kontynuuje naukę lub szkolenie zawodowe może otrzymywać świadczenie do ukończenia 25. roku życia. Oto, wszystkie aktualne informacje na temat zasiłku rodzinnego w Niemczech w 2023 roku i możliwości łączenia go z zasiłkiem mieszkaniowym.
Czytaj także: Niemcy będą wypłacać wszystkim rodzicom  “podstawowe zabezpieczenie” na dziecko

Obejrzyj wideo lub przejdź do dalszej części artykułu:

Zasiłek na dziecko w Niemczech – Kindergeld w Niemczech 2023 – wysokość

Kindergeld w jest świadczeniem wypłacanym w Niemczech co miesiąc na każde dziecko. W 2023 stawki kształtują się następująco:
250 euro na pierwsze i drugie dziecko
250 euro na trzecie dziecko
250 euro na każde kolejne dziecko.

Wysokość Kindergeld wypłacanego rodzinie zależy od liczby. Od 1 stycznia 2023 roku zasiłek na dziecko w Niemczech wynosi:

 • dla  1 dziecka : 250 euro
 • dla  2 dzieci : 500 euro
 • dla  3 dzieci : 750 euro
 • dla  4 dzieci : 1000 euro
 • dla  5 dzieci : 1250 euro

Zasiłek Kindergeld 2023 roku. Do jakiego wieku jest wypłacany?

Zasiłek Kindergeld zasadniczo przysługuje:
– na wszystkie dzieci do 18 roku życia
– na dzieci uczące się do 25 roku życia
– na bezrobotne dzieci do 21 roku życia

Czytaj także: Zasiłek rodzinny Kindergeld w 2023 r. Ci rodzice muszą pamiętać o złożeniu wniosku o przyznanie 250 euro na dziecko

Zasiłek rodzinny w Niemczech 2023. Komu przysługuje

O przyznanie zasiłku Kindergeld może ubiegać się rodzic, który jest legalnie zatrudniony w Niemczech od co najmniej 6 miesięcy lub który prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub który jest pracownikiem delegowanym. 
Zgodnie z niemieckim prawem, zasiłek rodzinny przysługuje na rodzone dzieci, adoptowane, a także na inne dzieci, które należą do gospodarstwa domowego, tj. dzieci małżonka/-ki, wnuki i dzieci przybrane.
Warto pamiętać, że wniosek o Kindergeld należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od urodzenia lub adopcji dziecka.
Czytaj także: Niemcy szaleją z wnioskami o rządową dopłatę do czynszu. “Spora sumka wypłacana co miesiąc”

Dodatek do Kindergeld, czyli Kinderzuschlag

Kinderzuschlag jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego Kindergeld i wypłacanym co miesiąc wraz z nim, Dodatek przysługuje rodzicom, których dochody i oszczędności są niższe niż określone kryterium dochodowe. Od 1 stycznia 2023 dodatek do Kinderzuschlag wynosi do 250 euro miesięcznie na dziecko. Dokładna wysokość zależy jednak od dochodów rodziców,

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld?

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy
 •  Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres,
 • kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka,
 • decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z urzędu wojewódzkiego),
 • Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz),
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia,
 • jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki,
 • ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • w przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

Czytaj także: Nieopodatkowana premia inflacyjna. Czy pracodawcy muszą wypłacić ją wszystkim pracownikom w firmie?

Zasiłek na dziecko w Niemczech: Sposób składania wniosku o Kindergeld

Aby złożyć wniosek o zasiłek na dziecko w Niemczech, należy zgłosić się do odpowiedniego do Familienkasse (Kasy Świadczeń rodzinnych). Wniosek o Kindergeld można również złożyć przez internet za pośrednictwem strony internetowej Familienkasse.
Wnioski o zasiłek na dziecko/dzieci należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub pobierając ze stron www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Wniosek można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.
Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu przez nie 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych.

Ile trzeba czekać na przyznanie Kindergeld?

Decyzja o przyznaniu zasiłku na dziecko w Niemczech wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy. Czas ten zależy od kilku czynników: od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

Zasiłek na dziecko w Niemczech: Terminy wypłaty Kindergeld w 2023 roku

Kindergeld jest płacony przelewem na numer konta bankowego wskazanego we wniosku. To w jakim terminie zasiłek zostanie przelany, zależy od numeru Kindergeldnummer, a dokładniej od tego jaka jest jego ostatnia cyfra. Oto terminy wypłat zasiłku na dziecko w Niemczech w 2023 roku:

Ostatnia cyfra:0

 • 4 stycznia
 • 3 lutego
 • 3 marca
 • 5 kwietnia
 • 4 maja
 • 5 czerwca
 • 5 lipca
 • 3 sierpnia
 • 5 września
 • 5 października
 • 6 listopada
 • 5 grudnia

Ostatnia cyfra 1:

 • 5 stycznia
 • 8 lutego
 • 6 marca
 • 6 kwietnia
 • 5 maja
 • 6 czerwca
 • 6 lipca
 • 4 sierpnia
 • 7 września
 • 6 października
 • 7 listopada
 • 6 grudnia

Ostatnia cyfra 2:

 • 11 stycznia
 • 9 lutego
 • 7 marca
 • 12. kwietnia
 • 9 maja
 • 7 czerwca
 • 7 lipca
 • 7 sierpnia
 • 8 września
 • 9 października
 • 8 listopada
 • 7 grudnia

Ostatnia cyfra 3:

 • 12 stycznia
 • 10 lutego
 • 8 marca
 • 13 kwietnia
 • 10 maja
 • 12 czerwca
 • 10 lipca
 • 10 sierpnia
 • 11 września
 • 11 października
 • 9 listopada
 • 8 grudnia

Ostatnia cyfra 4:

 • 13 stycznia
 • 13 lutego
 • 10 marca
 • 14 kwietnia
 • 11 maja
 • 13 czerwca
 • 11 lipca
 • 11 sierpnia
 • 12 września
 • 12 października
 • 10 listopada
 • 11 grudnia

Ostatnia cyfra 5:

 • 16 stycznia
 • 14 lutego
 • 13 marca
 • 17 kwietnia
 • 12 maja
 • 14 czerwca
 • 12 lipca
 • 14 sierpnia
 • 13. września
 • 13 października
 • 13 listopada
 • 12 grudnia

Ostatnia cyfra 6:

 • 17 stycznia
 • 15 lutego
 • 14 marca
 • 18 kwietnia
 • 15 maja
 • 15 czerwca
 • 13 lipca
 • 15 sierpnia
 • 14 września
 • 17 października
 • 14 listopada
 • 13 grudnia

Ostatnia cyfra 7:

 • 18 stycznia
 • 16 lutego
 • 15 Marca
 • 20 kwietnia
 • 16 maja
 • 16 czerwca
 • 17 lipca
 • 17 sierpnia
 • 18 września
 • 18 października
 • 16 listopada
 • 14 grudnia

Ostatnia cyfra 8:

 • 20 stycznia
 • 17 lutego
 • 17. marca
 • 21 kwietnia
 • 17 maja
 • 20 czerwca
 • 18 lipca
 • 18 sierpnia
 • 19 września
 • 19 października
 • 17 listopada
 • 15 grudnia

Ostatnia cyfra 9:

 • 23 stycznia
 • 21 lutego
 • 20 marca
 • 24 kwietnia
 • 22 maja
 • 22 czerwca
 • 19 lipca
 • 21 sierpnia
 • 21 września
 • 20 października
 • 20 listopada
 • 18 grudnia

Kindergeld oraz dodatek mieszkaniowy Wohngeld

Wohngeld – w dosłownym tłumaczeniu „pieniądze na mieszkanie” – to dodatek do czynszu lub kosztów utrzymania mieszkania, który mogą otrzymywać wszystkie osoby zameldowane w Niemczech o dochodach nieprzekraczających określonego pułapu rocznego.
W wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wohngeld należy zadeklarować jakie zasiłki otrzymujemy w Niemczech. Rodzice pracujący Niemczech dostają zasiłki na dzieci. Większość otrzymuje Kindergeld, a wielu także Kinderzuschlag. Żaden z tych zasiłków nie jest wliczany do dochodów rodziny i żaden nie stanowi przeszkody do tego, aby wnioskować o dodatek mieszkaniowy.

Czytaj także: Niemcy: Terminy wypłat zasiłku Kindergeld w 2023 roku

źródło: Bundesregierung.de, Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de