Przejdź do treści

Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy w Niemczech. W tym przypadku pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia

11/08/2023 20:00 - AKTUALIZACJA 15/08/2023 14:56
Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia w Niemczech

Praca w NiemczechZwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia w Niemczech. Wiele osób po złożeniu lub otrzymania wypowiedzenia umowy decyduje się na wzięcie zwolnienia lekarskiego. W ten sposób nie muszą pracować, a wciąż mogą liczyć na wynagrodzenie. Brzmi to jednak zbyt pięknie, aby było prawdziwe. Potwierdził to Okręgowy Sąd Pracy w Szlezwiku-Holsztynie.
Czytaj także: Banki w Niemczech likwidują tysiące rachunków bieżących: Oto, o czym powinni wiedzieć klienci

Jeśli złożysz wypowiedzenie i pójdziesz na zwolnienie lekarskie na cały okres wypowiedzenia, musisz liczyć się z tym, że nie otrzymasz wynagrodzenia. Aby jednak tak się stało, pracodawca musi przedstawić fakty świadczące o tym, że wątpliwości co do choroby pracownika są uzasadnione. Tak orzekł Okręgowy Sąd Pracy w Szlezwiku-Holsztynie.
Przeczytaj: Jak uzyskać w Polsce zwolnienie lekarskie do Niemiec

Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia w Niemczech

W konkretnym przypadku, na który powołuje się Grupa Robocza Prawa Pracy Niemieckiej Izby Adwokackiej (DAV), kobieta wypowiedziała umowę o pracę – i w piśmie wypowiadającym umowę poprosiła bezpośrednio o przesłanie potwierdzenia wypowiedzenia i dokumentów pracowniczych na jej adres domowy.

Od dnia, w którym pismo rozwiązujące umowę zostało opatrzone datą, kobieta nie stawiła się do pracy i nieprzerwanie składała zaświadczenia o niezdolności do pracy aż do zakończenia stosunku pracy. W konsekwencji pracodawca nie kontynuował wypłaty wynagrodzenia.

Podczas gdy powództwo kobiety o zapłatę zakończyło się sukcesem przed Sądem Pracy w Lubece, sytuacja wyglądała inaczej przed Okręgowym Sądem Pracy w Szlezwiku-Holsztynie. Jej sprawa została odrzucona.

Orzeczenie

W swojej decyzji sąd powołał się przede wszystkim na wysoką wartość dowodową zaświadczeń o niezdolności do pracy. Z pisma wypowiadającego umowę jasno wynika, że jego autorka od początku nie przewidywała już swojej obecności w pracy.

Jeśli pracodawcy uda się zachwiać wartością dowodową zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, to na pracowniku spoczywa wówczas obowiązek przedstawienia i udowodnienia konkretnych faktów pozwalających na stwierdzenie choroby.

W niniejszej sprawie powódka nie zdołała jednak przekonać sądu, że jest niezdolna do pracy. W związku z tym nie przysługuje jej prawo do dalszej wypłaty wynagrodzenia.

Czytaj także: Tyle maksymalnie powinien wynosić czynsz. Poznasz tę kwotę za pomocą prostych obliczeń

t-online.de, PolskiObserwator.de