Przejdź do treści

15,5 mld zł – tyle przelali emigranci do Polski w ubiegłym roku

26/07/2019 15:09 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 09:48

Najwięcej pieniędzy przelali do kraju polscy emigranci z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Nowe dane NBP.

Ponad 15 mld zł przelano do Polski w 2018 r.

Z najnowszego raportu Narodowego Banku Narodowego wynika, że ogółem wielkość transferów, które trafiły do Polski w 2018 r. ze wszystkich państw, gdzie pracują Polscy, wyniosła 15,5 mld zł. Środki do Polski przekazuje jedna trzecia migrantów. Najczęściej robią to osoby związane w dalszym ciągu z Polską relacjami rodzinnymi (posiadające w Polsce nieletnie dzieci i/lub współmałżonka) albo ekonomicznymi (posiadające w Polsce nieruchomość) oraz osoby z krótszym stażem migracyjnym, które nie do końca związały się jeszcze ekonomicznie i rodzinnie z nowym krajem.

Transfery z Niemiec i Holandii trafiają jednak do Polski częściej niż transfery z Wielkiej Brytanii

W porównaniu z wynikami wcześniejszych badań, zmienił się model transferowania środków. Obecnie mamy do czynienia z nieco większymi za to rzadszymi przekazami.

Czytaj także: Narodowy Bank Polski prześwietlił polskich emigrantów. Wiedzą ile zarabiamy

Wysokość pojedynczego transferu do Polski wykazuje duże zróżnicowanie pomiędzy krajami. Po przeliczeniu na PLN jednorazowy przeciętny transfer z Wielkiej Brytanii w 2018 r. wynosił 3 509 PLN i była to najwyższa zanotowana wartość. Średnie transfery z Niemiec i Holandii to odpowiednio 2 894 PLN i 1 735 PLN.

Średnia częstotliwość przekazów z Wielkiej Brytanii to 5 razy w roku (wobec 6 razy w 2016 r.) z Niemiec 8 razy (wobec 9 razy), a z Holandii 28 7 razy w roku (wobec 9). Najniższa i nadal malejąca częstotliwość przekazów z Wielkiej Brytanii może świadczyć o największym osłabieniu się więzów rodzinnych oraz ekonomicznych z Polską w przypadku osób przebywających w tym kraju.

 

Formy przekazów środków płatniczych do Polski

Co do formy przekazywania środków, z raportu NBP wynika, że w trzech krajach objętych regularnym badaniem dominującym sposobem przekazywania zarobków jest transfer bankowy. W Holandii 63,2% Polaków korzysta z takiej formy, a w Niemczech 58,1%. W Wielkiej Brytanii z transferu bankowego korzysta 48,8% ale na uwagę zasługuje fakt, że jeszcze w 2016 r. znaczenie
tej formy transferowania było dużo mniejsze i wynosiło 28,5%.

Bardziej popularny był natomiast transfer przez specjalistyczne firmy, z których usług korzystało 31,4% osób przekazujących środki. W 2018 r. znaczenie tego kanału spadło do 21,5%.

Warto także zwrócić uwagę, że cały czas, zwłaszcza w przypadku Niemiec, duże znaczenie odgrywa przekazywanie środków osobiście lub przez inną zaufaną osobę (29,0%), co wynika z bliskości geograficznej częstszych wizyt w kraju. Do innych sposobów transferowania, których udział wahał się od 9,5% dla Niemiec do 14,8% dla Wielkiej Brytanii zalicza się np. przekaz pocztowy, korzystanie z serwisów internetowych czy karty płatnicze.

źródło: NBP