Przejdź do treści

Angela Merkel zakończyła wizytę w Warszawie

20/03/2018 06:17

Angela Merkel zakończyła wizytę w Warszawie.

Fot. W. Kompała / KPRM. Źródło: Serwis premier.gov.pl

„Cieszę się, że kolejny raz Polska będzie miała w osobie szefa niemieckiego rządu partnera, przyjaciela i że będziemy mogli razem kontynuować współpracę przy rozwiązywaniu problemów europejskich, bilateralnych” – powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, Angelą Merkel w Warszawie.

Premier Mateusz Morawiecki pogratulował kanclerz Angeli Merkel ponownego wyboru na stanowisko kanclerza Niemiec oraz wyraził zadowolenie z woli pogłębienia polsko-niemieckiego partnerstwa, o której mowa jest także w umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu. Jak stwierdził szef polskiego rządu „z satysfakcją odnotowałem deklarowaną w umowie koalicyjnej wolę intensyfikacji współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Polska jest gorącym zwolennikiem wykorzystania tej formuły jako platformy rzeczywistych konsultacji najważniejszych punktów agendy. Liczymy, że wkrótce dojdzie do takiego spotkania”.

„Pragnę zapewnić, że Polska jest również gotowa do wypełniania treścią polsko-niemieckiego partnerstwa, zarówno w wymiarze bilateralnym, europejskim, jak i międzynarodowym. Uważam, że bliska współpraca między naszymi państwami jest niezbędna do zapewnienia bardzo dobrej współpracy w całej Europie” – mówił szef rządu. Dodał, że wzajemna współpraca jest niezbędna do zapewnienia współpracy w Europie w kontekście nowej unijnej agendy po Brexicie, jak również „wypracowania nowych ram finansowych, wspólnej polityki cyfrowej, wspólnej polityki w zakresie bezpieczeństwa, czy polityki przemysłowej”.

Jak powiedział szef polskiego rządu, wraz z niemiecką kanclerz poruszyli temat „oburzającego ataku” na Siergieja Skripala przy użyciu gazu chemicznego, jaki miał miejsce w Salisbury.

„Uzgodniliśmy, że Unia Europejska powinna dać stanowczą, a nie tylko symboliczną odpowiedź i oczekujemy od Unii, aby w konkluzjach po Radzie Europejskiej temat rosyjskiego ataku znalazł się również”– podkreślił szef polskiego rządu.

Polityka gospodarcza i nowy unijny budżet

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, iż wspólnie z kanclerz Angelą Merkel bardzo wysoko ocenili polsko-niemiecką współpracę gospodarczą i handlową. „Ona jest niemal modelowa, można powiedzieć bardzo bliska. Obroty handlowe przekroczyły 100 mld euro, są rekordowe i cały czas rosną, bardzo zbliżają nasze gospodarki do siebie. Przedstawiłem pani kanclerz założenia polityki gospodarczej naszego rządu, wskazując na taki nierozerwalny związek między wzrostem naszych gospodarek a zachowaniem wspólnego rynku, mechanizmami wspólnego rynku” – mówił szef polskiego rządu.

Jak poinformował premier, rozmowy dotyczyły także m.in. kwestii dyrektywy o pracownikach delegowanych, swobody świadczenia usług, mechanizmu podnoszenia konkurencyjności na jednolitym rynku oraz planowanych zmian w budżecie UE.

„Podkreśliłem znaczenie solidarności europejskiej, także w kontekście pracy nad nową perspektywą finansową. Optujemy za podniesieniem wkładów finansowych państw członkowskich do budżetu, na skutek ubytku związanego z Brexitem. Aczkolwiek uważamy, że Wielka Brytania powinna częściowo partycypować w budżecie unijnym”– oświadczył premier. Jak dodał, polski rząd wskazuje na konieczność utrzymania wspólnej polityki rolnej i polityki strukturalnej w ramach Unii Europejskiej.

Dla przyszłości Unii kluczowa jest jedność

„Zgodziliśmy się z kanclerz Angelą Merkel, że dla przyszłości Unii Europejskiej kluczowe jest zagwarantowanie jej jedności, przede wszystkim przez skupienie się na oczekiwaniach obywateli oraz praktycznej stronie jej funkcjonowania, na dawaniu obywatelom jak największej wartości z Unii, stabilności, bezpieczeństwa. To są czynniki, które wyraźnie obywatele sygnalizują w ramach kolejnych wyborów w kolejnych krajach” – poinformował premier.

Jak zauważył szef polskiego rządu, istnieje konieczność pracy nad wspólnymi regułami azylowymi. „Uważamy, że cały system azylowy, system migracyjny i dotyczący uchodźców jest do przeglądu, remontu i chcemy pracować przy tym nowym kształcie systemu z naszymi partnerami europejskimi bardzo blisko. Zależy nam na wypracowaniu takiego wspólnego, europejskiego systemu i mechanizmu, który będzie akceptowalny, solidarnościowy” – mówił premier Morawiecki.

Jak dodał „chcemy jednak poprosić naszych partnerów, aby uszanować też pewne delikatności związane z elementami wewnętrznej suwerenności – kogo, kto chce przyjmować i na jakich zasadach”.

Szef polskiego rządu zapewnił także o otwartości Polski na dialog zarówno z Komisją Europejską, jak i z instytucjami unijnymi. Dodał, że w kontekście relacji dwustronnych rozmowa z kanclerz Niemiec dotyczyła m.in. różnych kwestii gospodarczych.

„Pani kanclerz zaproponowała, żebyśmy może symbolicznie uczestniczyli w jakimś wspólnym wydarzeniu gospodarczym, co jeszcze bardziej podkreśli naszą wspólnotę interesów w tym zakresie” – powiedział na zakończenie premier Mateusz Morawiecki.

Źródło: Komunikat Centrum Informacyjnego Rządu 


Zobacz także:

Niemcy: nowy szef MSZ Heiko Maas za „ścisłym partnerstwem” z Polską