Przejdź do treści

Dobra wiadomość dla Polaków za granicą. Tysiące rodziców mają prawo do 800 plus

14/02/2024 12:46 - AKTUALIZACJA 20/02/2024 09:21
800 plus za granicą, kiedy przysługuje

800 plus za granicą, oto warunki wypłacania świadczenia. Dobra wiadomość dla Polaków mieszkających za granicą – coraz częściej mają możliwość otrzymania zasiłku 800 plus. Dzięki przepisom krajowym, po spełnieniu określonych warunków, świadczenie to może być przyznawane w pełnej wysokości, niezależnie od wyznaczonego przez przepisy unijne państwa pierwszeństwa. Jest to znaczące ułatwienie dla rodzin, które dzielą swoje życie między Polskę a inne kraje Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegii, Islandii, Liechtensteinie), Szwajcarię, a w niektórych przypadkach również Wielką Brytanię. Oto, kiedy rodzic mieszkający za granicą może otrzymywać świadczenie 800 plus.
Przeczytaj: Wspaniała wiadomość dla tysięcy gospodarstw domowych. Mają prawo do dodatku w wysokości do 370 euro

800 plus za granicą, oto warunki wypłacania świadczenia

Zgodnie z polskim prawem, świadczenia wychowawcze są przyznawane w pełnej wysokości. jest to niezależne od unijnych zasad dotyczących pierwszeństwa kraju wypłaty – informuje Ministerstwo Rodziny. Regulacje te stosuje się, gdy wnioskodawca, drugi rodzic dziecka, lub oboje mieszkają, pracują lub pobierają świadczenia (np. emeryturę, rentę, zasiłek dla bezrobotnych) w innym państwie członkowskim UE, EOG, Szwajcarii, a w niektórych przypadkach Wielkiej Brytanii.
Przeczytaj: Zasiłek rodzinny Kindergeld w 2024 roku. Aktualne informacje dla Polaków

W praktyce oznacza to, że w sytuacji gdy jeden z rodziców pracuje na przykład w Niemczech i otrzymuje Kindergeld, a drugi mieszka w Polsce i nie pracuje, to Niemcy mają pierwszeństwo w wypłacie świadczeń rodzinnych. To oznacza realny zysk dla rodziców, którzy otrzymają pełne świadczenie '800 plus’ jako gwarantowane wsparcie w Polsce oraz pełne Kindergeld z Niemiec, zgodnie z zasadami pierwszeństwa obowiązującymi w Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2024 rodziny, w których jeden z rodziców pracuje za granicą, a drugi nie pracuje i mieszka w Polsce otrzymają świadczenie 800 plus w pełnej wysokości.
W przypadku, gdy pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych przypada Polsce, wówczas rodzice otrzymują z zagranicy tylko dodatek dyferencyjny. Czytaj dalej poniżej
Przeczytaj: Taką emeryturę otrzymują w Polsce ci, którzy nigdy nie pracowali

800 plus zamiast 500 plus

Zasiłek rodzinny z zagranicy a 800 plus

Zgodnie z polskimi przepisami osoby nieaktywne zawodowo otrzymują pełne świadczenie 800 plus bez względu na pracę drugiego rodzica za granicą. Jednocześnie, zgodnie z przepisami niemieckimi, rodziny mające jednego rodzica pracującego za granicą mogą również ubiegać się o pełne świadczenie zagraniczne. W praktyce oznacza to, że rodzic nieaktywny zawodowo i mieszkający z dzieckiem w Polsce otrzymuje pełne 800 plus, podczas gdy rodzic pracujący za granicą otrzymuje pełne świadczenie zagraniczne (np. Kindergeld w Niemczech).
Przeczytaj także: Ważna zmiana w zasiłkach na dzieci w Wielkiej Brytanii. Aplikacja HMRC ułatwi życie wielu rodzicom

Czym jest dodatek dyferencyjny?

Parom, w których oboje rodzice są aktywni zawodowo – np. jeden pracuje w Niemczech, a drugi w Polsce, przysługuje dodatek dyferencyjny.
Na przykład dziecko mieszka z matką w Polsce (matka aktywna zawodowo) i ojciec pracuje za granicą to w Polsce rodzina otrzymuje pełne świadczenie 800 plus, a w Niemczech urząd naliczy dodatek dyferencyjny. W praktyce jest to świadczenie wychowawcze pomniejszone o kwotę podobnego świadczenia wypłacanego drugiemu rodzicowi w innym kraju. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Przeczytaj koniecznie: Podwójna rezydencja podatkowa. Ważna informacja dla Polaków za granicą

800 plus tylko na dzieci, które nie ukończyły 18 lat

Należy pamiętać, że w Polsce świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci w wieku 0-18 lat. Oznacza to, że pełnoletnie dzieci nie mają prawa do 500 plus, ani w przyszłości do 800 plus. Za granicą, np. w Niemczech, świadczenia wychowawcze można otrzymywać także na pełnoletnie dzieci. Warunkiem jest to, że uczą się lub odbywają szkolenia zawodowe. Oznacza to, że np. rodzic, który pracuje w Niemczech może dostawać pełne świadczenie wychowawcze Kindergeld na swoje pełnoletnie dziecko mieszkające w Polsce, nawet jeśli w kraju nie ma już ono prawa do zasiłku.
Źródło: Zus.plGov.pl, PolskiObserwator.de