Przejdź do treści

4 zmiany w Niemczech, które zaczynają obowiązywać w maju 2018 roku

08/05/2018 12:48

Od maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w Niemczech, o których warto wiedzieć. Oto, co się zmieni.

Wzrost płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych w charakterze malarzy i lakierników
Wzrost minimalnej płacy w tym sektorze w maju br. dotyczy pracowników niewykwalifikowanych oraz czeladników. Z początkiem maja minimalne wynagrodzenie wyniesie co najmniej 13,30 euro na godzinę w zachodnich landach i 12,40 euro we wschodniej części Niemiec. Pracownicy niewykwalifikowani natomiast co najmniej 10,60 euro na godzinę we wschodnich landach.

Ochrona danych osobowych
Od 25 maja w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ww. danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)
obowiązuje bezpośrednio, bez konieczności wdrażania przez krajowe przepisy. Do decyzji poszczególnych państw pozostawiono niektóre kwestie.
Wprowadzone przez Unię Europejską rozporządzenie dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w internecie. Głównymi celami RODO jest lepsza ochrona danych osób korzystających z sieci oraz zwiększenie praw internautów w kwestii nadzoru nad zbieranymi o nich informacjami.

WhatsApp podwyższa dolną granicę wieku
Do tej pory z komunikatora internetowego WhatsApp mogły korzystać w Niemczech osoby, które ukończyły 13. rok życia. Od 25 maja, wraz z wejściem w życia RODO, minimalny wiek w całej Unii Europejskiej wyniesie 16 lat.

Gromadzenie wrażliwych danych pasażerów lotniczych
Od 25 maja, Federalne Biuro Policji Kryminalnej gromadzić będzie dane milionów pasażerów samolotów przylatujących i wylatujących z Niemiec. Baza danych, w której zawarte będą oprócz imienia i nazwiska danego pasażera także kierunek lotu, numer telefonu, numer karty kredytowej i zamówiony posiłek ma zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiegać przestępstwom. Dane pasażerów mają być przechowywane 5 lat i udostępniane innym krajom Unii Europejskiej.