Przejdź do treści

Angela Merkel: Zaciągnięcie nowych długów konieczne dla zwalczania pandemii

09/12/2020 12:40
Przemawiając w środę w Bundestagu w trakcie debaty nad przyszłorocznym budżetem Niemiec kanclerz Angela Merkel potwierdziła konieczność zaciągnięcia przez państwo nowych długów w celu sfinansowania dalszej walki z pandemią koronawirusa i jej skutkami.

Wskazała również, że powodzenie tej walki uzależnione jest od odpowiedzialnego postępowania społeczeństwa.

„Żyjemy w pandemii. Żyjemy tym samym w sytuacji nadzwyczajnej. I musimy również uczynić coś na rzecz tego, by w tej szczególnej sytuacji także szczególnie działać, i znajduje to wyraz w tym budżecie” – powiedziała szefowa niemieckiego rządu.

Jak jednocześnie zaznaczyła, Niemcy są gospodarczo silnym, demokratycznym państwem ze społeczną spójnością i silnym społeczeństwem obywatelskim. „Siła ta jest tym, co kieruje nami w tym budżecie, chcemy ją utrzymać również w tej wyjątkowej sytuacji” – zadeklarowała.

Przyznała, że decyzja o zaciągnięciu długów w tak dużej wysokości „nie jest w żadnym razie łatwa”, gdyż oznacza obciążenie przyszłych gospodarstw domowych oraz ograniczenia dla przyszłych wydatków i przyszłych pokoleń.

„Najważniejszym kluczem do skutecznego zwalczania wirusa jest odpowiedzialne postępowanie każdej osoby oraz gotowość do współdziałania” – oceniła Merkel. Wyraziła przekonanie, że zdecydowana większość ludności Niemiec jest na to nadal gotowa, za co należy się jej serdeczna wdzięczność. Dodała, iż w wolnościowej demokracji państwo działać może w inny sposób niż w krajach „skłaniających się ku dyktaturze”.

Jak oświadczyła niemiecka kanclerz, w pierwszym kwartale przyszłego roku nie będzie jeszcze można dokonać tylu szczepień, by nastąpiła widoczna poprawa sytuacji epidemicznej. Istnieje jednak szansa na zaszczepienie wtedy zwłaszcza osób w podeszłym wieku i personelu medycznego czyli grup, w których śmiertelność z powodu koronawirusa jest największa. (PAP)