Przejdź do treści

Berlin: Współpraca projektowa ze środowiskami polonijnymi w 2018 r.

27/09/2017 10:42 - AKTUALIZACJA 27/09/2017 10:44

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie zachęca do podjęcia współpracy  przy realizacji projektów polonijnych w 2018 r.  Termin przesyłania ofert współpracy projektowej mija 8 października 2017 r.

Zasady realizacji projektów we współpracy z partnerami polonijnymi w 2018 roku

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie uprzejmie informuje, iż do 8 października 2017 r. przyjmuje oferty (wnioski) współpracy projektowej dot. współpracy z placówką przy realizacji projektów polonijnych, których przeprowadzenie planowane jest na pierwsze półrocze 2018 r. Oferty proszę przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres email: [email protected]

Projekty, które będą realizowane w drugiej połowie 2018 r. (1 lipca-31 grudnia), można zgłaszać co do zasady do 15 kwietnia 2018 roku. Jednak w przypadku, gdy projekty, przewidziane na drugą połowę 2018 roku, są już zaplanowane, można składać oferty projektowe do Ambasady również w pierwszym terminie tj. do 8 października 2017 r.

Uprzejmie prosimy o bardzo rzetelne i kompletne wypełnianie załączonego formularza oferty współpracy projektowej (do pobrania na dole strony). Oferty projektowe wg załączonego formularza proszę przesyłać w formacie MS Word typu „doc” lub „docx”. Dopuszczalne jest również przesłanie wniosków w formularzu dotychczas stosowanym (w formacie MS Excel).

Przy wypełnianiu wniosku prosimy używać polskiej czcionki (polskich znaków diakrytycznych) oraz nie przesyłać żadnych dodatkowych załączników dot. opisu projektu. Oferty w wersji papierowej oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne zawierające istotne braki i błędy nie będą rozpatrywane, a w wypadku niewielkich uchybień zostaną zwrócone wnioskodawcy w celu uzupełnienia.

W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty projektowej, prosimy o zhierarchizowanie ofert od najbardziej do najmniej istotnej.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie dokonuje oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi w rządowym „Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. Najwyżej ocenione przez placówkę oferty projektowe zgłaszane są, w ramach przyznanego placówce budżetu na współpracę z Polonią, jako wnioski projektowe placówki do dofinansowania z funduszy polonijnych, będących w gestii Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). Ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektu podejmuje MSZ. W związku z powyższym, Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie zastrzega sobie prawo zmieniania we wnioskach projektowych kosztorysu projektu w stosunku do kosztorysu nadesłanego przez Państwa w ramach oferty projektowej, w szczególności poprzez pomniejszenie kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie prosi o przedstawienie dokładnych kosztów związanych z realizacją projektu. Tylko te pozycje, które zostały uwzględnione w przedkładanym wniosku i ujęte następnie w umowie zawieranej przez Ambasadę z podmiotem, któremu DWPPG MSZ przyznał środki na realizację projektu, będą mogły być brane pod uwagę przy rozliczaniu projektu.

W przypadku składania przez jedną organizację, szkołę, etc. więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie, prosimy o zhierarchizowanie projektów od najbardziej do najmniej istotnego.

Oferta współpracy projektowej (formularz)
Informacja o wnioskodawcy (formularz)

Szczegółowe zasady współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Berlinie znajdują pod następującym linkiem.

Oprac. na podst. komunikatów opublikowanych na stronie interntowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl

Chcesz być na bieżąco ze sprawami, które interesują Polaków w Niemczech? Codziennie aktualne wiadomości, poradniki, ciekawostki. Śledź nas na Facebooku