w

Dzień Dziecka w Niemczech: Oto, dlaczego obchodzi się go dwa razy w roku

dzień dziecka w Niemczech

Pomimo tego, że Dzień Dziecka obchodzony jest prawie na całym świecie, nie w każdym kraju przypada na tą samą datę. W Polsce świętujemy go 1 czerwca, a w Niemczech aż dwa razy: 1 czerwca i 20 września. Dlaczego?

Trochę historii

Inicjatorem Dnia Dziecka w 1952 r. jest organizacja International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Następnie w 1954 roku zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

Jedynymi miejscami na świecie, gdzie Dzień dziecka zaczęto obchodzić wcześniej są Chiny i Japonia.  W Chinach dzieci honorowane są od 1926 r. Japońskie tradycje sięgają zaś VIII wieku.

Dzień Dziecka w Polsce

W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku w dniu 22 września obchodzono Święto Dziecka. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się do szkół na uroczyste akademie, a następnie na przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie których rozdawano słodycze, zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek publicznych.

Dzień Dziecka w Niemczech

W Niemczech Dzień Dziecka obchodzony jest dwa razy w roku. W czasie zimnej wojny, w krajach RFN dzień ten przypadał na 20 września i był nazywany „Uniwersalny Dzień Dzieci”.  W NRD był to 1 czerwca i nosił nazwę „Międzynarodowy Dzień Dziecka”.  Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku, oficjalnie dzień dziecka to 20 wrzesień, jednak wiele osób z nowych krajów związkowych nie godzi się z tym i obchodzi to święto 1 czerwca.

Dzień Dziecka kojarzy się wszystkim z radością, zabawą i prezentami. Z tej okazji zarówno w Niemczech jak i w Polsce,  organizowanych jest  wiele imprez i atrakcji dla najmłodszych oraz ich rodzin. Szkoły i przedszkola przygotowują specjalne przedstawienia dla rodziców lub organizują tego dnia dzień sportu. Dzieci dostają od swoich rodziców drobne upominki.

PolskiObserwator.de

Włoski wiceminister zdrowia: za 2-3 tygodnie znaczny spadek liczby zgonów na Covid-19

Życie w Niemczech coraz droższe, najwyższa inflacja od 10 lat