Przejdź do treści

Eutanazja w Niemczech całkowicie legalna? Oto, co ustalono i jakie projekty ustaw trafiły do Bundestagu

19/05/2022 06:30

Eutanazja w Niemczech: Bundestag sądził, że zadanie prawnego uregulowania eutanazji ma już za sobą. W lutym 2020 roku Federalny Trybunał Konstytucyjny uchylił jednak § 217 kodeksu karnego i uznał go za niezgodny z konstytucją. W środę temat ten był ponownie przedmiotem debaty orientacyjnej w Bundestagu.

Do czasu wydania orzeczenia w Karlsruhe paragraf 217 uznawał eutanazję za przestępstwo. W ten sposób zakazano działalności stowarzyszeń i utrudniono pracę lekarzom zajmującym się opieką paliatywną. Sąd uzasadnił swoją decyzję o uchyleniu zakazu, twierdząc, że nadmiernie ograniczał on prawo do samostanowienia o śmierci. Wywodzi się ono z ogólnego prawa osobowości i obejmuje wolność odebrania sobie życia, swobodę poszukiwania pomocy u osób trzecich oraz korzystania z tej pomocy. Jednocześnie sędziowie wyraźnie zaznaczyli, że ustawodawca może regulować kwestie związane z eutanazją.

Eutanazja w Niemczech: Obrady w Bundestagu i trzy projekty ustawy

Eutanazja jest obecnie wyłączona spod odpowiedzialności karnej. Nie powinna ona jednak pozostać nieuregulowana: W parlamencie grupy ponadpartyjne złożyły trzy projekty ustaw, które były wielokrotnie omawiane podczas debaty orientacyjnej. Posłowie na sali plenarnej przez około półtorej godziny dyskutowali nad nowym rozporządzeniem w sprawie eutanazji.

Dyskusja była bardzo rzeczowa, ale czasem też osobista. Na przykład Michael Kruse z grupy parlamentarnej FDP opowiadał o swojej babci, która wkrótce skończy 100 lat i z którą to regularnie oraz długo rozmawiał o tym, co to znaczy, gdy wola życia powoli zanika: „Często mówi: 'Przeżyłam swoje życie, a kiedy już odejdę, proszę, pomóż mi umrzeć.” Dzięki tym rozmowom – mówi – wie, jak wielka jest odpowiedzialność za spełnianie i wypełnianie z szacunkiem własnej woli po śmierci.

>>>Spór o aborcję w niemieckim rządzie. Unia nie zgadza się na zmiany

Kilku mówców odniosło się w swoich wystąpieniach do godności osoby ludzkiej, która obejmuje także prawo do zakończenia życia w sposób samostanowiący o sobie. Przełomowa decyzja w Karlsruhe otworzyła nowy punkt wyjścia, w którym Martina Stamm-Fibich z grupy parlamentarnej SPD w Erlangen widzi szansę:Spójrzmy na to orzeczenie jako na szansę stworzenia ram dla osób, które mają trwałą i dobrowolną wolę śmierci, aby godnie zakończyć życie.”

Różnica zdań u Zielonych

Według Renaty Künast z Zielonych nie należy utrudniać ludziom tej drogi, ale też nie należy jej zbytnio ułatwiać. Wraz ze swoimi współpracownikami przedstawiła projekt ustawy, która wprowadza większe rozróżnienie w zależności od przyczyny, dla której dana osoba chce dokonać kontrolowanego samobójstwa. Jeśli osoba ciężko chora chce umrzeć, powinno się zezwolić na przepisanie leków samobójczych, ale pod warunkiem, że dwóch niezależnych od siebie lekarzy zaświadczy, że woli śmierci nie można zmienić. W przypadku osób, które chcą umrzeć z powodów innych niż choroba, należy najpierw przeprowadzić długoterminowe konsultacje i badania.

>>>>Zeznanie podatkowe w Niemczech w 2022 roku: Co można odliczyć od podatku?

Z kolei Kirsten Kappert-Gonther, z tej samej grupy partyjnej, opowiedziała się za zakotwiczeniem eutanazji w prawie karnym, tym samym popierając projekt ustawy autorstwa grupy posłów skupionych wokół Larsa Castellucciego z SPD. Ta propozycja jest najbliższa oryginalnemu paragrafowi 217: „Nie byłoby to w ogóle adekwatne do powagi decyzji, gdyby urzędnik za biurkiem przypieczętował samobójstwo quasi-rządowo. Priorytetem powinna być profilaktyka” – powiedział Castelluci. We wniosku przewidziano wyjątki dla osób pełnoletnich, które poddadzą się co najmniej dwóm badaniom u specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub psychoterapii w odstępach trzymiesięcznych, a także skorzystają z kompleksowego poradnictwa.

Więcej głosów za

Katrin Helling-Plahr z FDP uważa, że nowe uregulowanie eutanazji w prawie karnym nie wchodzi w grę: „Powinniśmy traktować z szacunkiem tych, którzy są gotowi towarzyszyć ludziom w ich ostatniej drodze, a nie grozić im karą”. Zgodnie z jej projektem ustawy ma powstać szeroka sieć poradni. Mają one towarzyszyć osobom dotkniętym chorobą i zapewniać im otwarte doradztwo. Lekarze powinni mieć prawo do przepisywania leków samobójczych najwcześniej dziesięć dni po udzieleniu porady.

Projekty mają zostać omówione w pierwszym czytaniu przed przerwą wakacyjną. Następnie odbędą się obrady, a decyzja może zostać podjęta jesienią.

Nordbayern.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 25/06/2022 19:23