Przejdź do treści

Głosowanie za granicą w wyborach prezydenckich. Rejestracja tylko do końca dnia!

15/06/2020 12:03

W tych krajach, gdzie znajdują się duże skupiska Polonii Polacy będą mogli głosować wyłącznie korespondencyjnie i muszą zarejestrować się do końca dnia! W poniedziałek, 15 czerwca, upływa termin rejestracji. Można jej dokonać przez system ewybory.msz.gov.pl lub wysyłając mejla do konsulatu. W niektórych krajach może paść rekord frekwencji. Przykładowo w Wielkiej Brytanii według danych z poniedziałku rana do udziału w wyborach zgłosiło się już prawie 90 tysięcy Polaków mieszkających na Wyspach.

W Niemczech w wyborach 28 czerwca 2020 r. będzie można oddać głos tylko korespondencyjnie.

Osoby, które nie zgłosiły się wcześniej do spisu wyborców, muszą zgłosić się do spisu wyborców do 15 czerwca 2020 r. do godz. 24:00 do właściwego konsula ze względu na miejsce swojego pobytu w Niemczech, tj. Konsula RP w BerlinieHamburguKolonii lub Monachium. Zgłoszenie będzie ważne również na ewentualną drugą turę wyborów.

Osoby, które zgłosiły się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r. i chcą głosować w wyborach 28 czerwca 2020 r. muszą zgłosić chęć udziału w wyborach korespondencyjnych do 16 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia można dokonać samodzielnie poprzez system www.ewybory.msz.gov.pl (funkcja: zmień sposób głosowania), za pośrednictwem formularza chęci głosowania korespondencyjnego lub inną dostępną drogą u właściwego konsula na terenie Niemiec tj. Konsula RP w Berlinie, Hamburgu, Kolonii lub Monachium. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Osoby, które nie dokonają zgłoszenia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca 2020 r. nie będą mogły wziąć udziału w wyborach przeprowadzonych w Niemczech i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy.

Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym właściwego konsula na terenie Niemiec, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, tj. Konsula RP w Berlinie, Hamburgu, Kolonii lub Monachium. Konsul skreśli wyborcę ze spisu wyborców.

Dane teleadresowe znajdziesz na stronie właściwego urzędu. W przypadku korzystania z korespondencji e-mail wpisz w tytule wiadomości „Zmiana miejsca pobytu wyborcy” i podaj swoje dane.

Jeżeli wyborca ma miejsce stałego zameldowania w Polsce to zostanie on uwzględniony w spisie wyborców prowadzonym przez gminę. Jeżeli wyborca ma zamiar głosować za granicą, to powinien zgłosić się jeszcze raz do spisu wyborców prowadzonego przez własciwego konsula w miejscu pobytu.

Więcej informacji na temat sposobu rejestracji do głosowania w Niemczech można znaleźć w KOMUNIKACIE AMBASADY RP W BERLINIE NA TEMAT UDZIAŁU W WYBORACH PREZYDENCKICH 2020 R. 

Konsulowie muszą rozesłać pakiety, zawierające m.in. kartę do głosowania i zaświadczenie o tajnym i osobistym oddaniu głosu najpóźniej do  22 czerwca. Wyborcy muszą je odesłać do komisji wyborczych tak, aby dotarły do piątku, 26 czerwca.

Źródło: DW.com, Ambasada RP w Berlinie, PolskiObserwator.de