Przejdź do treści

Gospodarka Niemiec. Nowe dane

29/03/2018 10:24

Gospodarka Niemiec. Nowe dane

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem na temat gospodarki Niemiec w 2017 roku przygotowanym przez Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu we Frankfurcie.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarka Niemiec to największa gospodarka Europy oraz 4. co do wielkości gospodarka na świecie. Gospodarka Niemiec stale rośnie i według danych Niemieckiego Urzędu Statystycznego wzrost produktu krajowego brutto w III kwartale 2017 r. wyniósł 0,8% w stosunku do roku poprzedniego. Dane wykazują stabilną tendencję wzrostową wszystkich wskaźników makroekonomicznych.

Produkt krajowy brutto Republiki Federalnej Niemiec według danych Niemieckiego Urzędu Statystycznego (Statistisches Bundesamt) w 2016 roku wyniósł 3 144,1 mld EUR, co daje wynik 38 139 EUR na osobę. Dla porównania PKB Polski w 2016 r. osiągnęło poziom 424 mld EUR. Warto odnotować, że niemiecka gospodarka wytwarza ponad 20% europejskiego PKB, oraz że w 2015 r. 527 niemieckich przedsiębiorstw osiągnęło obrót przekraczający 1 miliard EUR.

Nadwyżka budżetowa Niemiec w 2016 r. wyniosła 28 mld EUR. Tendencja nadwyżki budżetowej utrzymuje się już od 2014 r., niemniej warto pamiętać, że pogłębia się niestety także dług Niemiec, osiągając obecnie wartość 2 023 mld EUR.

Gospodarka Niemiec to w przeważającej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa (KMU – Kleine und Mittlere Unternehmer). W liczbie 2,4 mln. stanowią one 99,3% ogólnej liczby przedsiębiorstw. Tylko 17.000 firm możemy zaliczyć do grona wielkich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Niemczech należą do grona największych pracodawców na rynku. 61% zatrudnionych pracuje w firmach z sektora MŚP (KMU).

Analizując główne wskaźniki ekonomiczne Niemiec należy stwierdzić, że perspektywa rozwoju gospodarki RFN jest bardzo dobra. Zgodnie z danymi Niemieckiego Urzędu Statystycznego, niemiecka gospodarka przeżywa rozkwit. To samo potwierdzają również nastroje przedsiębiorców. Według danych z Instytutu Badań nad Gospodarką (Institut für Wirtschaftsforschung – Ifo) z Monachium, wskaźnik nastrojów biznesowych wśród niemieckich przedsiębiorców jest wyjątkowo wysoki. Wskaźnik ten pobił w listopadzie historyczny rekord, osiągając poziom 117,5 pkt. To najwyższa wartość od 1991 r., od kiedy zaczęto go analizować. Warto zauważyć, że poziom 100 punktów oznacza równowagę, natomiast najniższy poziom odnotowano w trakcie kryzysu finansowego w marcu 2008 r., – jedynie 82,1 pkt. Porównanie to bardzo wyraźnie oddaje nastroje na rynku niemieckim. Biorąc pod uwagę pozytywne nastroje przedsiębiorców, spodziewać się można również większej skłonności do podejmowania nowych inwestycji oraz większej otwartości na nawiązywanie współpracy gospodarczej, także z polskimi przedsiębiorcami. Wzrost gospodarki niemieckiej należy traktować jako szansę na zwiększenie wartości obrotu gospodarczego między Polską a Niemcami, oraz stworzenie potencjału do ekspansji zagranicznej dla polskich firm.

Źródło: Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu we Frankfurcie

Informacja pochodzi z serwisu informacyjnego Germany.trade.gov.pl – Portal Promocji Eksportu 


Zobacz także:

Niemcy szczęśliwsi od Polaków w światowym rankingu szczęścia

Niemcy: 28 godzinny tydzień pracy i podwyżki. Związki zawodowe wywalczyły zmiany dla dużej grupy pracowników

 

 

AKTUALIZACJA 29/03/2018 13:34