Przejdź do treści

Kierował szajką, która wyłudzała pieniądze od niemieckich seniorów. Arkadiusz Ł, ps. Hoss przed sądem

30/08/2018 06:43

Arkadiusz Ł. ps. „Hoss” odpowie przed sądem za oszustwa popełnione metodą na „wnuczka”

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi Ł. ps. „Hoss”, zarzucając mu popełnienie w okresie od maja 2013 roku do kwietnia 2014 roku dziesięciu przestępstw metodą tzw. na „wnuczka”.

Oszukiwali obywateli Szwajcarii i Niemiec

Pokrzywdzeni to obywatele Szwajcarii oraz Niemiec, którzy po telefonicznych namowach oskarżonego oraz osób z nim współdziałających zdecydowali się przekazać pieniądze oraz kosztowności oszustom pod pozorem, jak zapewniali oszuści, udzielenia pożyczki członkom rodziny pokrzywdzonych. Oszuści za każdym razem podawali się za członków rodziny pokrzywdzonych bądź ich znajomych. Działali na terenie Szwajcarii oraz Niemiec, przy czym telefoniczne dyspozycje co do realizacji poszczególnych przestępstw wydawane były przede wszystkim z terenu Polski.

Wyłudzili pieniądze w kwocie ponad 1,6 miliona złotych

Oskarżony działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wyłudził od pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie ponad 1,6 miliona złotych oraz biżuterię o wartości ponad 530 tysięcy złotych, a także usiłował wyłudzić od pokrzywdzonych kwotę ponad 1,5 miliona złotych, do czego jednak nie doszło z uwagi na postawę pokrzywdzonych, którzy nie ulegli namowom oszustów. Oskarżony z popełniania przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodów.

Mechanizm przestępczego działania

Oskarżony wspólnie z innymi osobami działał w sposób zaplanowany i konsekwentny, po wcześniejszym szczegółowym ustaleniu podziału ról w przestępczym procederze. System typowania pokrzywdzonych polegał na uzyskiwaniu ich danych przede wszystkim z książek telefonicznych, przy czym wybierali osoby, których imiona wskazywały na starszy wiek. Sprawcy komunikowali się pomiędzy sobą telefonicznie, umownie przyjętymi przez siebie zwrotami, określającymi zarówno mechanizm popełniania przestępstwa, jak też kwotę jaka była do podjęcia u pokrzywdzonych. W niektórych przypadkach pokrzywdzeni decydowali się przekazać pieniądze oszustom pomimo, że w banku, z którego pobierali pieniądze po telefonie oszustów otrzymali ulotki informujące o procederze popełniania przestępstw na tzw. „wnuczka”. Jeden z pokrzywdzonych przekazał oszustom kwotę ponad 600 tysięcy złotych oraz próbował przekazać dalsze 350 tysięcy złotych, do czego jednak nie doszło z uwagi na brak możliwości podjęcia z banku takiej kwoty w dniu, w którym miało dojść do przekazania gotówki. Jedna z pokrzywdzonych kobiet przekazała oszustom biżuterię o wartości ponad 520 tysięcy złotych, a także planowała im przekazać pieniądze w kwocie prawie 170 tysięcy złotych.

Na sprawstwo oskarżonego w odniesieniu do zarzucanych mu czynów wskazuje skrupulatnie zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy, w tym opinie biegłych z zakresu fonoskopii. Wynika z nich, że głos utrwalony na nagraniach rozmów telefonicznych do jakich dochodziło w celu dokonania oszustwa należy do oskarżonego Arkadiusza Ł.

Pozostaje w areszcie śledczym

Arkadiusz Ł. nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Oskarżony, który jest tymczasowo aresztowany w tej sprawie, przebywa obecnie w Areszcie Śledczym w Warszawie.

Na mieniu podejrzanego prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego poprzez zajęcie kosztowności, m.in. zegarka marki Rolex oraz biżuterii.

Postępowania dotyczące współsprawców

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie prowadzone są także inne postępowania karne dotyczące poszczególnych osób współdziałających w przestępczym procederze z Arkadiuszem Ł. Wątki dotyczące tych osób są na bieżąco rozliczane procesowo poprzez kierowanie aktów oskarżenia. W najbliższym czasie, po skompletowaniu materiału dowodowego zostaną skierowane kolejne akty oskarżenia.

Źródło: Prokuratura Krajowa – www.pk.gov.pl


Zobacz także:

Niemcy: Rozbito gang, który zmuszał Polaków do popełniania przestępstw. [VIDEO]