Przejdź do treści

Komisja PE przyjęła rezolucję popierającą uruchomienie przez KE art. 7 wobec Polski

30/01/2018 05:58

Komisja PE przyjęła rezolucję popierającą uruchomienie przez KE art. 7 wobec Polski.

Fot. Pixabay.com /autor: moritzz320

Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego przyjęła w poniedziałek rezolucję popierającą uruchomienie przez Komisję Europejską art. 7 traktatu wobec Polski.
Za rezolucją głosowało 33 posłów komisji, 9 było przeciw.

Rezolucja została przygotowana – jak podały służby prasowe Parlamentu Europejskiego – po decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7 unijnego traktatu wobec Polski, „ponieważ kraj ten jest uważany za wyraźnie zagrożony naruszeniem europejskich wartości”.

Komisja PE w przegłosowanej rezolucji „z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji (Europejskiej) z dnia 20 grudnia 2017 r. o aktywowaniu art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w odniesieniu do sytuacji w Polsce i popiera wezwanie Komisji skierowane do polskich władz w celu rozwiązania problemów”.

Wzywa Radę UE do „podjęcia szybkich działań zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej” oraz wzywa Komisję Europejską i Radę UE „do pełnego i regularnego informowania Parlamentu o poczynionych postępach i działaniach podejmowanych na każdym etapie procedury”.

W grudniu ub. roku Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich UE o uruchomienie wobec Polski procedury o naruszenie praworządności w związku z reformami w systemie sądownictwa przeprowadzanymi przez władze w Warszawie.

Miesiąc wcześniej z propozycją uruchomienia takiej procedury wystąpił PE, ale po decyzji Komisji uznał, że wycofa się z własnej procedury, by nie dublować postępowania. (PAP)

Źródło: Serwis Polskiej Agnecji Prasowej – www.pap.pl

 

 

AKTUALIZACJA 30/01/2018 06:18