Przejdź do treści

Komunikat Porozumienia Organizacji Polskich w Niemczech

27/09/2021 20:41

Informacja dla prasy Porozumienia Organizacji Polskich w Niemczech

16 września br. odbyła się w Kolonii konferencja prasowa Porozumienia Organizacji Polskich w Niemczech, której celem było wyrażenie oczekiwań Polonii i przedstawienie ich szerszej opinii publicznej.

Porozumienie Organizacji Polskich w Niemczech powstało w Warszawie w dniu 17 stycznia 2019 roku jako kontynuacja wieloletniej dobrej współpracy największych organizacji polonijnych w sprawach oświatowych i edukacyjnych. Celem Porozumienia jest stworzenie platformy dla polonijnych organizacji dachowych do dyskusji, aby wspólnie dążyć do każdorazowego ustalenia wspólnego stanowiska w kwestiach polonijnych w stosunku do rządu polskiego i niemieckich instytucji oraz organizacji. (…) Pełny tekst oświadczenia jest dostępny w języku polskim i niemieckim:

Informacja Porozumienia Organizacji Polskich w Niemczech 20210916​_Informacja​_Porozumienia​_Organizacji​_Polskich​_w​_Niemczech.pdf

Pressemitteilung Allianz der Polnischen Organizationen in Deutschland20210916​_Pressemitteilung​_Allianz​_der​_Polnischen​_Organistaionen​_in​_Deutschland.pdf

Źródło: Serwis RP – Polska w Niemczech