Przejdź do treści

Konferencja „Wspólnie w przyszłość – Wizja 2030”

10/10/2018 05:40

4 października 2018 r. w siedzibie Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) w Berlinie odbyła się polsko-niemiecka konferencja pt. „Wspólnie w przyszłość – Wizja 2030”.

Celem konferencji było lepsze zapoznanie polskich i niemieckich regionów ze „Wspólną Koncepcją Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030”, przyjętą w grudniu 2016 r. przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Koncepcja jest wizją planistyczno-przestrzenną, pokazującą potencjał i możliwości rozwoju, zawierającą sugestie dotyczące polepszenia integracji regionu, mobilizacji zasobów oraz propozycje poprawy połączeń transportowych.

Ze strony niemieckiej w konferencji uczestniczyli m. in. premier Brandenburgii i koordynator rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej,

dr Dietmar Woidke, Fot za .: www.berlin.msz.gov.pl

; sekretarz stanu w BMI, dr Markus Kerber czy sekretarz stanu kraju związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie, Ina-Maria Ulbrich.

 

Ze strony polskiej natomiast w wydarzeniu udział wzięli: wicemarszałek województwa wielkopolskiego, pan Wojciech Jankowiak; dyrektor w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Krzysztof Żarna; kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Mariusz Goraj oraz dyrektor w Instytucie Rozwoju Terytorialnego Województwa Dolnośląskiego, Maciej Zathey.

W obradach uczestniczył też dr Walter Deffaa – specjalny doradca Europejskiego Komisarza ds. Polityki Regionalnej. Przedstawicielem Ambasady RP w Berlinie na konferencji był radca-minister Tadeusz Oliwiński z Wydziału Ekonomicznego.

W części otwierającej konferencję min. Tadeusz Oliwiński odczytał skierowane do uczestników konferencji wystąpienia min. Artura Sobonia – sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz min. Renaty Szczęch – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynatorki ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej.

W części programowej konferencji omawiano strategiczne znaczenie Wspólnej Koncepcji Przyszłości w m. in. takich kwestiach jak trwały i zrównoważony wzrost, połączenia transportowe, nauka czy jakość życia.

W swoich wystąpieniach przedstawiciele regionów wysoko oceniali przyjętą Koncepcję jako odpowiadającą wyzwaniom XXI wieku. Koncepcję wysoko ocenił też w swoim wystąpieniu dr W. Deffaa, który stwierdził, że może ona być wzorem dla współpracy innych regionów przygranicznych w ramach UE.

W popołudniowym panelu podsumowano wyniki konkursu na transgraniczne projekty w zakresie zagospodarowania przestrzennego w ubiegłych latach. Na konferencji oficjalnie otworzono też Konkurs MORO na projekty, które mają na celu wdrożenie Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Projekty będzie można zgłaszać do 4 grudnia br. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na polsko-niemieckiej konferencji planowania przestrzennego, planowanej na wiosnę 2019 roku w Berlinie.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl