Przejdź do treści

Koronawirus w Niemczech: Sprawdź, w którym landzie musisz odbyć kwarantannę

26/10/2020 13:00 - AKTUALIZACJA 08/07/2021 16:54

Nowe regulacje w Niemczech po wpisaniu Polski na listę obszarów ryzyka. Sprawdź, w których krajach związkowych musisz odbyć kwarantannę.

Jeżeli planujesz podróż z Polski, która od 24 października została uznana za obszar podwyższonego ryzyka musisz przez przed przyjazdem do Niemiec:

 1. Ustalić do jakiego kraju związkowego w Niemczech jedziesz i sprawdzić szczegółowe przepisy dotyczące kwarantanny w danym landzie;
 2. Zapoznać się z przepisami obowiązującymi w docelowym landzie:

  Badenia-Wirtembergia

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu na obecność COVID-19, wykonanego nie wcześniej niż 48h przed przyjazdem. Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy także zawodowych kierowców transportu międzynarodowego oraz pracowników firm transportowych, osób które przyjeżdżają do Badenii-Wirtembergii w pilnym i niecierpiącym zwłoki celu zawodowym lub medycznym, osób które przebywały za granicą w obszarze podwyższonego ryzyka krócej niż 48 godz. oraz osób, które mają inny ważny powód do przyjazdu na teren landu, szczególnie dotyczy to potrzeby opieki nad osobami pod kuratelą. Więcej informacji TUTAJ.

  Bawaria

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy także zawodowych kierowców transportu międzynarodowego oraz pracowników firm transportowych, osób które przyjeżdżają w pilnym i niecierpiącym zwłoki celu zawodowym lub medycznym, osób które przebywały za granicą w obszarze podwyższonego ryzyka krócej niż 48 godz. oraz osób, które mają inny ważny powód do przyjazdu na teren landu, szczególnie dotyczy to potrzeby opieki nad osobami pod kuratelą. W piątek, 23.10.2020 r. weszła w życie ważna zmiana rozporządzenia Bawarii dotycząca pracowników transgranicznych. Osoby przyjeżdżające co najmniej raz w tygodniu do Bawarii w celach zawodowych, handlowych lub pobierania nauki muszą w ciągu 7 dni od przyjazdu okazać test nie starszy niż 48 godz. na obecność koronawirusa w j. angielskim lub niemieckim. Każdy kolejny przyjazd na teren Bawarii wiąże się z obowiązkiem okazania nowego testu z wynikiem negatywnym. Pierwsze testy należy okazać w ciągu 7 dni po przyjazdach do Bawarii po 23.10.2020 r. Więcej informacji TUTAJ.

  Berlin

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, których pobyt w obszarze ryzyka nie przekroczył 72 godz. lub którzy przyjeżdżają do Berlina na mniej niż 48 godzin. W Berlinie test można wykonać na lotnisku (SXF/BER), głównym dworcu kolejowym oraz głównym dworcu autobusowym (ZOB). Więcej informacji TUTAJ. Czytaj także: Pracujesz w Berlinie a mieszkasz w Polsce. Sprawdź, czy musisz wykonać test lub odbyć kwarantannę!

   

  Brandenburgia

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych oraz osoby, które codziennie lub na okres do 5 dni wjeżdżają na teren landu w celu wykonywania koniecznej pracy lub kształcenia. Z kwarantanny zwolnione są także osoby które przebywały na obszarze podwyższonego ryzyka nie dłużej niż 24 godz. oraz osoby, które wjeżdżają na obszar podwyższonego ryzyka do 72 godz. w celu odwiedzin najbliższej rodziny (pokrewieństwo pierwszego stopnia, małżonkowie, partnerzy) lub opieki nad osobami pod kuratelą. Więcej informacji TUTAJ.

  Brema

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. W uzasadniony przypadkach, na wniosek pracodawcy, z kwarantanny mogą być zwolnione osoby, których działalność polega na utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych i konsularnych.Więcej informacji TUTAJ.

  Dolna Saksonia

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnione są także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób, pracownicy służy zdrowia, osoby których pobyt w strefie ryzyka nie przekroczył 48 godz. lub które przyjeżdżają na mniej niż 24 godz. Więcej informacji TUTAJ.

  Hamburg

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Więcej informacji TUTAJ.

  Hesja

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Osoby, które przybywają z obszarów ryzyka na teren kraju związkowego przez międzynarodowy port lotniczy we Frankfurcie (FRA) zobowiązane są do wykonania testu na lotnisku, o ile nie wykonały go w ciągu 48 godz. przed wyjazdem. Z kwarantanny zwolnione są także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób. Więcej informacji TUTAJ.

  Meklemburgia-Pomorze Przednie

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywne wyniki dwóch testów wykonanych w odstępie 5-7 dni. Oznacza to, że po wjeździe należy przebywać w kwarantannie co najmniej do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku. Wyjątki od kwarantanny mające umożliwić mały ruch graniczny są określane przez powiaty. 23.10 powiat Vorpommern-Greifswald wydał takie zarządzenie ogólne. W takim przypadku pracowników/uczniów obowiązuje codzienne składanie oświadczeń o braku objawów zachorowania na COVID-19 pracodawcy/dyrekcji szkoły i obowiązek wykonania testu raz na tydzień (tylko osoby pełnoletnie). Podróżując należy posiadać zaświadczenie o pracy/nauce. Jeżeli przerwa w podróżach trwa dłużej niż 2 tyg. (np. urlop) należy wykonać test. Zwolnione z obowiązku wykonywania testu i kwarantanny są podróże w celu odwiedzin najbliższej rodziny (pokrewieństwo pierwszego stopnia, małżonkowie, partnerzy), opieki nad osobami pod kuratelą lub w celu wykonania pilnego zabiegu medycznego. Więcej informacji TUTAJ.

  Nadrenia Północna-Westfalia

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły zaświadczenie lekarskie o negatywnym wyniku testu (w języku niemieckim lub angielskim), wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem (czas liczy się od chwili uzyskania wyniku testu, nie zaś od jego wykonania). Z kwarantanny zwolnione są także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób, osoby sprawujące funkcje dyplomatyczne lub konsularne, a także osoby przyjeżdżające na mniej niż 24 godz. lub mogące udowodnić, że przebywały na obszarze ryzyka przez czas krótszy niż 24 godz. Istnieje możliwość wykonania testu na terenie portów lotniczych Kolonia-Bonn (CGN) i Düsseldorf (DUS) oraz w mobilnych punktach np. przy dworcu głównym w Kolonii i Düsseldorfie. Więcej informacji TUTAJ.

  Nadrenia-Palatynat

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Istnieje możliwość wykonania testu po przylocie na lotnisku w Hahn (HHN), a także w godzinach 10-18 w wyznaczonych punktach w pobliżu granicy z Francją, Luksemburgiem oraz Belgią. Więcej informacji TUTAJ.

  Saara

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły zaświadczenie lekarskie (w języku niemieckim lub angielskim) o braku zakażenia Covid-19, bazujące na teście wykonanym w ciągu 48 godzin przed przyjazdem. Więcej informacji TUTAJ.

  Saksonia

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnione są również osoby przyjeżdżające na mniej niż 24 godziny, kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, pracownicy regularnie przekraczający granicę, osoby przyjeżdżające na konieczny zabieg medyczny, osoby których pobyt na obszarze podwyższonego ryzyka nie przekroczył 24 godz. (nie dotyczy to jednak osób, które jadą do obszaru podwyższonego ryzyka w celu udziału w imprezie lub uroczystości). Więcej informacji TUTAJ.

  Saksonia-Anhalt

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, osoby przyjeżdżające na konieczny zabieg medyczny. Więcej informacji TUTAJ.

  Szlezwik-Holsztyn

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywne wyniki dwóch testów wykonanych w odstępie co najmniej 5 dni. Oznacza to, że po wjeździe należy przebywać w kwarantannie co najmniej do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku. Z kwarantanny są zwolnione także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób, osoby których pobyt w strefie ryzyka nie przekroczył 48 godz. lub które przyjeżdżają na mniej niż 48 godzin. Więcej informacji TUTAJ.

  Turyngia

  Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, osoby przyjeżdżające na konieczny zabieg medyczny. Więcej informacji TUTAJ.

 3. Sprawdzić czy należysz do grupy osób, której nie dotyczy obowiązek wykonania testu i kwarantanny. Do takich grup należą z reguły osoby przewożące towary i ludzi oraz pracownicy przygraniczni. Jeżeli pracujesz w Niemczech, to ustal ze swoim pracodawcą czy będziesz podlegał obowiązkowi wykonania testu i kwarantanny po przyjeździe. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z urzędem ds. zdrowia (niem. Gesundheitsamt).
 4. Jeżeli nie należysz do grupy tych osób, to musisz wykonać test na obecność koronawirusa 48 godz. przed wjazdem do Niemiec lub wykonać taki test bezpośrednio po wjeździe do Niemiec. Listę punktów przeprowadzających testy w Niemczech znajdziesz na stronie internetowej kraju związkowego lub uzyskasz we właściwym urzędzie ds. zdrowia. Centra testowe zostały utworzone m.in. na lotniskach i przy głównych dworcach kolejowych/autobusowych. W wielu przypadkach test może być wykonany przez lekarza rodzinnego. Miejsce i data wykonania testu po wjeździe mogą być również wskazane przez urząd ds. zdrowia. Wynik testu wykonanego przed wjazdem do Niemiec musi być w języku angielskim lub niemieckim. Testy wykonywane w Niemczech są bezpłatne. Zachowaj wynik przez co najmniej 14 dni.
 5. Udaj się do miejsca, w którym planujesz spędzić kwarantannę. Podczas podróży unikaj zbędnego kontaktu z innymi osobami.
 6. Zgłoś swój przyjazd we właściwym urzędzie ds. zdrowia. Takiego zgłoszenia możesz dokonać telefonicznie lub mailowo. Niektóre urzędy ds. zdrowia przygotowały do tego specjalne formularze. Na zwolnienie z kwarantanny musisz czekać co najmniej do uzyskania negatywnego wyniku testu, a w niektórych krajach związkowych istnieje obowiązek powtórzenia testu po 5 dniach. Jeżeli masz negatywny wynik testu wykonanego przed wjazdem do Niemiec, to poinformuj o tym w swoim zgłoszeniu urząd ds. zdrowia.
 7. Pamiętaj, że to urząd ds. zdrowia decyduje o zwolnieniu z kwarantanny. Nawet wtedy, gdy otrzymasz negatywny wynik testu, urząd ds. zdrowia może zlecić dłuższą kwarantannę.

Ze względu na możliwe nagłe zmiany przepisów landowych, zaleca się sprawdzanie aktualnych informacji również na stronach odpowiednich landów. 

Informacje na temat obowiązkowych testów na obecność koronawirusa po przyjeździe do Niemiec można znaleźć również na stronie Federalnego Ministerstwa Zdrowia (język niemieckijęzyk angielski).

 

źródło: Ambasada RP w Niemczech

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub