Przejdź do treści

Koronawirus w Niemczech w nadchodzącą zimę: Eksperci podają trzy scenariusze

15/10/2022 11:55

Wiadomości z Niemiec – Koronawirus w zimę. Nie tylko eksperci wiedzą, że wirus potrafi powrócić z podwójną siłą w zimnych miesiącach. W jakim stopniu może ponownie skomplikować nasze życie dzięki swoim licznym mutacjom, można na razie tylko spekulować. Ale przybliżony szkic rozwoju jest jednak możliwy, co udowodnił Wydział Medyczny Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze. 22 ekspertów w siedmiu grupach wykonało wstępne prace podczas warsztatów Sieci Modelowania Poważnych Chorób Zakaźnych. Oto ich przewidywania.

Koronawirus w zimę 2022 – pierwszy scenariusz ekspertów

W pierwszym scenariuszu nie pojawia się żadna nowa mutacja. W Niemczech nadal dominują warianty omikronowe BA.4 i BA.5, które odpowiadają za falę letnią. Według większości przewidywań, „na nadchodzącą jesień/zimę należy spodziewać się nowej, sezonowej fali infekcji”. Hospitalizacji będzie prawdopodobnie mniej niż podczas poprzedniej fali jesienno-zimowej.

>>> Koronawirus w Niemczech: Te restrykcje zaczęły obowiązywać w Niemczech od października 2022

Jedynie „symulacje zakładające bardzo duży wpływ sezonowości w tym scenariuszu w połączeniu z relatywnie dużym osłabieniem istniejącej odporności w populacji” przewidują mniej korzystny przebieg. Jednak ze względu na dużą liczbę zachorowań zasadniczo możliwe są odpowiednie braki kadrowe w sektorze zdrowia i innych obszarach infrastruktury krytycznej.

Drugi scenariusz przewiduje nową mutacje

Drugi scenariusz przewiduje nową mutację, która może obejść wcześniej ustanowioną ochronę immunologiczną. Stwierdzono to na przykład w przypadku różnych podwariantów Omikrona. Infekcja nowym mutantem byłaby wtedy bardziej prawdopodobna niż w przypadku BA.4 lub BA.5. W tym przypadku „bez dalszych działań rozwinęłaby się wyraźna fala zimowa”.

Możliwe są podobne szczyty hospitalizacji jak na początku tego roku. Należy spodziewać się nieobecności odpowiednich pracowników. Zakres obciążenia systemu opieki zdrowotnej zależy „od cech wirusa i podjętych środków zaradczych”.

Trzeci scenariusz nie wyklucza hospitalizacji jak na początku roku

Po tym następuje scenariusz trzeci, w którym nowo panująca mutacja może wywołać cięższe przebiegi choroby. Wariant delta jest wymieniany jako przykład. Zakłada się, „że hospitalizacja po zakażeniu nowym wariantem wirusa jest dwu- lub trzykrotnie bardziej prawdopodobna niż w pozostałych dwóch scenariuszach”.

Tutaj wszystkie modele dochodzą do wniosku, „że poprzednia szczytowa wartość hospitalizacji z początku 2022 roku zostanie znacznie przekroczona, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze”. Również w tym scenariuszu wysokość fali zależy od charakterystyki wirusa i podjętych działań ochronnych.

Eksperci: Redukcje kontaktów mogą stać się ponownie konieczne

Dodatkowo badacze pomyśleli też o możliwych interwencjach. Jeśli kampania szczepień zostanie rozpoczęta w październiku, a szczepionki będą przynajmniej częściowo skuteczne wobec nowego wariantu wirusa, liczba hospitalizacji może zostać zmniejszona o „dziesięć do 40 procent we wszystkich scenariuszach”. Redukcja w przypadku scenariusza drugiego i trzeciego byłaby znacznie wyższa niż w przypadku scenariusza pierwszego.

Czytaj także: Przełom w walce z koronawirusem? Naukowcy odkryli przeciwciało, które działa na wszystkie warianty

W przypadku nowej mutacji, która może prowadzić do cięższych przebiegów choroby, oprócz akcji szczepień konieczne są dalsze działania. Wymienione przykłady to ograniczenie kontaktów lub strategie testowania.

Eksperci podkreślają, że wszystkie te trzy scenariusze są możliwe, „ale nie można obecnie podać prawdopodobieństwa ich wystąpienia”. Dlatego „przydatny byłby stały, terminowy i regionalny nadzór nad sytuacją zakażeń oraz monitorowanie nowych wariantów SARS-CoV-2. Ponadto należy uwzględnić dane epidemiologiczne dotyczące rozprzestrzeniania się infekcji.” Naukowcy doradzają również „szybkie podejmowanie decyzji i dostosowanie polityki” poprzez odpowiednie mechanizmy.

Koronawirus w zimę – Podsumowanie badań

Podsumowując: Przez ekspertów poruszone zostały trzy scenariusze. W pierwszym z nich nie dominuje żaden nowy wariant koronawirusa. Drugi obraca się wokół nowej mutacji, która niesie ze sobą takie samo ryzyko ciężkiej progresji choroby jak obecnie znane warianty, jeśli ochrona immunologiczna zostanie ominięta. Numer trzy przewiduje nowy wariant wirusa, który stwarza większe ryzyko ciężkiego przebiegu.

Badacze zakładają obecnie „stosunkowo wysoki poziom ochrony w populacji przed ciężkim przebiegiem infekcji SARS-CoV-2”. Niemniej jednak, dalsze mutacje mogą „stanowić wyzwanie”. Siedem modeli dostarczyło „podobnych prognoz” w odniesieniu do danego scenariusza, ale zaobserwowano również różnice. Wskazuje się również, że modele te „częściowo opierają się na bardzo różnych podejściach” i przedstawiałyby „zdarzenia związane z zakażeniem z różną szczegółowością”. Dlatego „sensowne jest porównanie i zestawienie wyników”.

Czytaj także: Lauterbach: Leczenie homeopatyczne nie powinno być dłużej pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne

Źródło: Merkur.de, PolskiObserwator.de