Przejdź do treści

Kwarantanna w Niemczech – nowe zasady obowiązujące Polaków

10/11/2020 12:30

Wjazd do Niemiec – nowe uregulowania #Kwarantanna. Fot. Ambasada RP w Berlinie

Kwarantanna w Niemczech – nowe zasady obowiązujące Polaków.

W związku z uznaniem przez Niemcy całego obszaru Polski za obszar podwyższonego ryzyka osoby podróżujące do Niemiec muszą rygorystycznie przestrzegać obowiązujących zasad kwarantanny i testów. Informacje o obowiązujących aktualnie zasadach opublikowała Ambasada RP w Berlinie. Przedruk komunikatu poniżej.

 1. Ustal do jakiego kraju związkowego w Niemczech jedziesz. W Niemczech jest 16 krajów związkowych (landów) i to władze krajów związkowych ustalają szczegółowe przepisy dotyczące kwarantanny.
 2. Zapoznaj się z regułami dotyczącymi obowiązkowej kwarantanny w docelowym landzie. Od 9 listopada 2020 r. we wszystkich landach (oprócz Meklemburgii – Pomorza Przedniego) obowiązują ujednolicone zasady dotyczące kwarantanny (czytaj poniżej), jak i ujednolicone grupy osób wyłączone z obowiązku odbywania kwarantanny po przyjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka. Zapoznaj się z informacjami w  artykule PYTANIA I ODPOWIEDZI. WAŻNE! Niektóre landy wprowadziły w swoich rozporządzeniach różnice w stosunku do ujednoliconych zasad, w szczególności jeżeli chodzi o grupy osób wyłączonych z obowiązku odbywania kwarantanny. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia w Niemczech.
 3. Zarejestruj elektronicznie swój przyjazd do Niemiec na stronie www.einreiseanmeldung.deDane podane podczas rejestracji zostaną przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia, który będzie nadzorował stosowanie się do przepisów dotyczących kwarantanny. WAŻNE! Elektroniczna rejestracja podróżnych nie dotyczy tylko osób, które przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie, podróżują w ramach ruchu przygranicznego do 24 godz. oraz osób przewożących zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych). Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli.
 4. Jeżeli w ciągu odbywania kwarantanny zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19, bezzwłocznie zgłoś się do urzędu ds. zdrowia lub lekarza rodzinnego.

 Kwarantanna – nowe zasady

Od 9 listopada 2020 r.  we wszystkich krajach związkowych (poza Meklemburgią – Pomorzem Przednim) obowiązują ujednolicone zasady kwarantanny. Obowiązek 10-dniowej kwarantanny dotyczy generalnie wszystkich osób, które wjeżdżają do Niemiec, a które w okresie 10 dni przed wjazdem na teren Niemiec znajdowały się na obszarze podwyższonego ryzyka. Aktualna lista krajów i obszarów, z których po przyjeździe do Niemiec należy wykonać test oraz udać się na kwarantannę jest dostępna na stronie Instytutu Roberta Kocha. Cała Polska jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka od 24 października 2020 r.

Osoby podlegające kwarantannie powinny po wjeździe do Niemiec udać się bezpośrednio do miejsca przeznaczonego na kwarantannę podanego w elektronicznej rejestracji podróży na stronie www.einreiseanmeldung.de. Podczas kwarantanny zabronione jest przyjmowanie wizyt osób spoza własnego gospodarstwa domowego. Istnieje możliwość skrócenia kwarantanny, gdy po 5 dniach od jej rozpoczęcia przedstawisz w swoim urzędzie ds. zdrowia negatywny wynik testu na koronariwusa. Kwarantanna nie obowiązuje na okres wykonywania testu.

WAŻNE! Jeżeli w ciągu odbywania kwarantanny zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19, bezzwłocznie zgłoś się do urzędu ds. zdrowia lub lekarza rodzinnego.

Pamiętaj, że to właściwy urząd ds. zdrowia decyduje o zwolnieniu z kwarantanny.

Według ogólnych, nowych zasad kwarananny przy braku symptomów zachorowania na COVID-19 obowiązkowej kwarantannie NIE podlegają:

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby, których pobyt w Niemczech lub w kraju graniczącym z Niemcami uznanym za obszar podwyższonego ryzyka trwa do 24 godzin;
 • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze podwyższonego ryzyka do 72 godzin:
  • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
  • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego pracownicy służby zdrowia po poświadczeniu niezbędności takiej podróży przez pracodawcę/zleceniodawcę;
  • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego osoby przewożące zawodowo osoby, towary lub dobra;
  • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.
 • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego oraz z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy, zleceniodawcy lub dyrekcji szkoły:
  • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z Niemiec na obszar podwyższonego ryzyka;
  • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec.
 • z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy, zleceniodawcy lub dyrektora szkoły oraz negatywnym wynikiem testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem:
  • osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Niemiec lub na obszar podwyższonego ryzyka i pobyt nie przekracza 5 dni;
  • osoby pracujące w służbie zdrowia;
  • osoby zapewniające bezpieczeństwo publiczne (np. policjanci);
  • osoby zapewniające funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych;
  • osoby zapewniające funkcjonowanie systemu prawnego;
  • osoby zapewniające funkcjonowanie rządów, administracji federalnej, administracji rządowej ora samorządów;
  • osoby zapewniające funkcjonowanie organów UE oraz instytucji międzynarodowych.
 • z negatywnym wynikiem testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem:
  • osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec w celu:
   • odwiedzin członków rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą gdy pobyt na obszarze;
   • wykonania pilnego zabiegu medycznego;
   • towarzyszenia osobom wymagającym opieki;
   • powrotu z misji międzynarodowej (np. policjanci).
  • osoby, którzy wjeżdżają na teren Niemiec w związku ze sportowymi zawodami międzynarodowymi.
  • osoby wracające z urlopu, gdy taką możliwość daje umowa zawarta pomiędzy Niemcami a krajem trzecim, sytuacja epidemiologiczna w danym obszarze wskazuje na obowiązek kwarantanny oraz gdy dla danego obszaru nie zostało ogłoszone ostrzeżenie o podróży przez niemiecki MSZ w związku z sytuacją epidemiologiczną.
 • pracownicy sezonowi (min. 3 tygodniowy pobyt)  po spełnieniu wymogów i warunków sanitarnych ustalonych z właściwym urzędem ds. zdrowia.
 • żołnierze Bundeswehry i wojsk sprzymierzonych.
 • wszystkie inne osoby, które zostały zwolnione z obowiązku kwarantanny przez właściwy urząd ds. zdrowia.

Jeżeli należysz do grupy osób, które mogą skorzystać ze zwolnienia z kwarantanny po przyjeździe po przedstawieniu negatywnego wyniku testu, to test musi spełniać wymogi Instytutu Roberta Kocha i być wykonany 48 godzin przed wjazdem do Niemiec. Aktualnie spełniają je testy PCR. Wynik testu powinien być w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim oraz powinno być dołączone zaświadczenie lekarskie. Negatywny wynik testu powinien być okazany bezzwłocznie po wjeździe właściwemu urzędowi ds. zdrowia.

Jeżeli w ramach obowiązujących zasad jesteś zwolniony z odbywania kwarantanny z uwagi np. na pobyt krótszy niż 24 godz. w strefie ryzyka lub w Niemczech należy to wiarygodnie udokumentować – np. poprzez bilety lotnicze, bilety kolejowe lub smsy od operatora sieci przy przekraczaniu granicy. Czytaj także: Informacje na temat kwarantanny w poszczególnych krajach związkowych oraz KWARANTANNA W NIEMCZECH – PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Źródło: Serwis Ambasady RP w Berlinie

Dołącz do nas na Facebooku: POLSKIOBSERWATOR.DE – POLSKA STRONA NIEMIEC

Czytaj także:

Kwarantanna w Niemczech – pytania i odpowiedzi