Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » Minister Jacek Czaputowicz o polskiej wizji Unii Europejskiej

Minister Jacek Czaputowicz o polskiej wizji Unii Europejskiej

20/06/2019 12:18

Polska wizja Unii Europejskiej to wizja odważna i optymistyczna, a zarazem realna. Opowiadamy się za Unią silną, demokratyczną i sprawną, która zapewni dobrobyt jej obywatelom i skutecznie przeciwstawi się zagrożeniom pochodzącym tak z wewnątrz jak i z zewnątrz Unii – powiedział szef polskiej dyplomacji podczas wykładu na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

W kontekście majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, które rozpoczęły nowy cykl instytucjonalny UE, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz przedstawił wizję silnej, demokratycznej i sprawnej UE, którą Polska chce współkształtować. Zdaniem ministra Unia powinna zapewniać dobrobyt swoim obywatelom i skutecznie przeciwstawiać się ‎zagrożeniom pochodzącym z wewnątrz i z zewnątrz. ‎Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę na zasadnicze pytania, na które UE musi znaleźć odpowiedź: w jaki sposób najlepiej służyć państwom członkowskim i ich obywatelom we wzmacnianiu ich bezpieczeństwa i dobrobytu;

w jaki sposób wyrównywać poziomy życia obywateli wszystkich państw członkowskich oraz jak budować swoją międzynarodową rolę. – O roli Unii w świecie zadecyduje jej zdolność do rzeczywistego rozwiązywania problemów, dynamizm i innowacyjność jej gospodarki oraz atrakcyjność europejskiego modelu demokracji – ocenił minister Czaputowicz. Czytaj dalej pod zdjęciem

W swoim wykładzie szef polskiego MSZ zaapelował także o większą legitymizację demokratyczną Unii, wskazując na rolę parlamentów narodowych, których zwiększona rola w unijnym procesie decyzyjnym pomoże odbudować zaufanie obywateli do instytucji europejskich. – Próby narzucania jednego modelu integracji prowadzą do postrzegania „projektu europejskiego” jako „projektu elit” i do alienacji wielu grup społecznych i wzrostu nastrojów eurosceptycznych – wyjaśnił. Dodał w tym kontekście, że Polska opowiada się za obroną wartości, które legły u podłoża integracji europejskiej, takich jak równość, sprawiedliwość, demokracja, poszanowanie suwerenności i nieingerencja w sprawy wewnętrzne innych państw. – Polska wizja przyszłości Unii Europejskiej odzwierciedla szersze stanowisko państw Europy Środkowej, które przystąpiły do Unii Europejskiej 15 lat temu, określone ostatnio w deklaracji warszawskiej z 1 maja br. – zaznaczył szef polskiego MSZ.

Zdaniem ministra Czaputowicza silna Unia Europejska, to Unia prowadząca bardziej aktywną politykę wobec sąsiedztwa. – Opowiadamy się za otwartą Unią Europejską – wskazał szef polskiej dyplomacji, zwracając uwagę na tegoroczne polskie przewodnictwo w Procesie Berlińskim oraz obchody dziesiątej rocznicy powstania Partnerstwa Wschodniego. – Wzmocnienie relacji ze Wschodnimi sąsiadami traktujemy jako inwestycję w stabilną przyszłość całej zjednoczonej Europy – podkreślił minister Czaputowicz.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się również do stosunków polsko-niemieckich w kontekście przyszłości projektu europejskiego, podkreślając rolę wzajemnych kontaktów, nie tylko na szczeblu rządowym, ale także między społeczeństwami. – Powinniśmy, budując na tym, co nas zbliża i łączy, rozwijać współpracę korzystną dla obu stron i dla projektu europejskiego – powiedział minister Czaputowicz.

Wystąpienie ministra Czaputowicza na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie odbyło się w ramach cyklu Humboldt-Reden zu Europa. Wykłady te cieszą się niezmiennie zainteresowaniem wybitnych polityków europejskich i przyciągają uwagę szerokiej publiczności. Cykl tych wystąpień rozpoczął w 2000 r. ówczesny niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer, w 2006 r. swoje przemówienie wygłosił śp. Prezydent Lech Kaczyński.

W czasie wizyty w Berlinie szef polskiej dyplomacji spotkał się również z przedstawicielami niemieckiej Polonii. Podczas dyskusji minister Czaputowicz podkreślił, że sprawy środowiska polonijnego w Niemczech mają priorytetowe znacznie dla władz RP. Potwierdził też zaangażowanie rządu polskiego w rozmowy ze stroną niemiecką na rzecz realizacji szczególnie istotnych postulatów Polonii niemieckiej, w tym tych dotyczących nauczania języka polskiego.

Na marginesie wizyty w stolicy Niemiec minister Czaputowicz odbył rozmowę z sekretarzem generalnym partii CDU Paulem Ziemiakiem. Spotkanie obu polityków była okazją do dyskusji m.in. na temat współpracy między oboma państwami, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz tegorocznych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło: Ambasada RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl