Przejdź do treści

Program Interreg Brandenburgia-Polska – projekty w temacie Transport i mobilność (komunikat)

09/08/2017 15:29 - AKTUALIZACJA 09/08/2017 15:39

MR informuje:

31 lipca 2017 r. zakończył się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Brandenburgia-Polska. Wpłynęło 8 wniosków, a wnioskowane wsparcie to 18,2 mln euro. Wnioskodawcy składali projekty w temacie Transport i mobilność.

Proponowane przedsięwzięcia obejmują modernizację istniejących i budowę nowych połączeń komunikacyjnych. Ich celem jest także opracowanie przyjaznych środowisku rozwiązań w transporcie.

„Modernizacja infrastruktury drogowej i lepsza wspólna oferta komunikacji publicznej przyczynią się do skrócenia czasu podróży na pograniczu. Skorzystają z tego mieszkańcy, przedsiębiorcy działający w regionie oraz turyści.” – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna wniosków. Komitet Monitorujący dokona wyboru projektów do dofinansowania jeszcze w tym roku.

Już niedługo – 31 sierpnia – rozpocznie się kolejny nabór wniosków. Tym razem prawie 3,5 mln euro przeznaczono na integrację mieszkańców i współpracę administracji. Ze środków będą mogły skorzystać m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, ich stowarzyszenia oraz jednostki państwowe i samorządowe zapewniające usługi publiczne. Mogą aplikować także jednostki naukowe i edukacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe non-profit.

„Wspólne projekty mogą składać instytucje z obydwu krajów: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, szpitale i uczelnie medyczne. Czekamy także na przedsięwzięcia izb gospodarczych czy instytucji działających w obszarze kultury lub sportu. Zachęcam do zgłaszania pomysłów, które zwiększą potencjał instytucji, stworzą nowe usługi, czy pozwolą na przygotowywanie rozwiązań, które w przyszłości będzie można wykorzystywać i powielać także w innych regionach.”- dodał wiceminister Adam Hamryszczak.

Źródło:  Komnunikat Ministerstwa Rozwoju RP 


Zobacz także:

Polska-Saksonia: start 2 projektów edukacyjnych

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub