Przejdź do treści

MSZ ws. nieprawdziwych informacji o rzekomym zakazie MSZ udzielania pomocy WOŚP

08/01/2018 06:19

MSZ ws. nieprawdziwych informacji o rzekomym zakazie MSZ udzielania pomocy WOŚP.

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji o rzekomym wydaniu placówkom zagranicznym zakazu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych angażowania się w pomoc w realizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Biuro Rzecznika Prasowego MSZ informuje:

Nieprawdą jest, że resort spraw zagranicznych wydał wspominane w przestrzeni publicznej polecenie placówkom zagranicznym nieangażowania się w pomoc w realizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Placówki zagraniczne mogą udzielać pomocy temu projektowi, jeśli o takie wsparcie zwrócą się obywatele polscy.

Polskie placówki wielokrotnie służyły taką pomocą w przeszłości. Wszystkie działania jednak winny mieścić się w ramach obowiązującego reżimu prawnego związanego z wykonywaniem funkcji dyplomatycznych lub konsularnych, w tym z obowiązkiem przestrzegania przepisów prawa międzynarodowego (m.in. Konwencja Wiedeńska z 1961 o stosunkach dyplomatycznych w art. 41 ust. 2), które wyraźnie określają przeznaczenie pomieszczeń misji dyplomatycznej i nakładają zakaz użytkowania ich do celów innych wykonywanie działalności dyplomatycznej.

Pojawienie się tych nieprawdziwych informacji uznać należy za celowe działanie mające na celu zdyskredytowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz polskich przedstawicielstw dyplomatycznych za granicą.

Źródło informacji: MSZ