Przejdź do treści

Co trzeci mieszkaniec Niemiec nie ma pieniędzy na niespodziewane wydatki

06/10/2022 11:58
Niemców nie stać na niespodziewane wydatki

Wiadomości z Niemiec: Niemców nie stać na niespodziewane wydatki. 20 procent ludności w Niemczech o dochodach netto poniżej 16 300 euro rocznie. Szczególnie biedni są samotni rodzice i emeryci.

Niemców nie stać na niespodziewane wydatki

Coraz większy odsetek osób w Niemczech nie są w stanie pokryć większych, niespodziewanych wydatków w wysokości 1150 euro z własnych środków finansowych. To prawie jedna trzecia obywateli.

>>> Turboinflacja w Niemczech atakuje psychikę. „Bycie biednym w bogatym kraju to traumatyczne przeżycie!”

Według obliczeń urzędu statystycznego w 2021 roku grupa ta była więc w Niemczech większa niż np. we Francji (27,6 proc.) i Holandii (15,1 proc.). W Rumunii, Chorwacji, Grecji, na Cyprze i Łotwie ponad 40 proc. mieszkańców nie miało wystarczających rezerw finansowych na nieplanowane większe wydatki.

Wysokość poważnych, nieoczekiwanych wydatków została wyliczona dla każdego kraju indywidualnie, w zależności od poziomu dochodów.

Według danych dwie piąte (40 proc.) ludności w Niemczech musiało w 2021 roku zadowolić się dochodem netto poniżej 22 tys. euro. Jedna piąta społeczeństwa miała do dyspozycji tzw. dochód ekwiwalentny netto w wysokości mniejszej niż 16 300 euro rocznie. Z drugiej strony 40 proc. miało dochody w wysokości 28 400 euro i więcej – informują statystycy.

3,7 proc. nie płaciło za gaz ani prąd

Statystycy przyjrzeli się również cenom energii, które już znacznie wzrosły w 2021 r., ale rosyjskiego ataku na Ukrainę poszybowały w górę jeszcze bardziej. „W 2021 r. 3,7 procent ludności w Niemczech mieszkało w gospodarstwach domowych, które zalegały z rachunkami za media”, podaje Federalny Urząd Statystyczny. Odsetek ten był więc znacznie niższy niż we Francji (7,1 proc.), ale wyższy niż w Holandii (1,2 proc.).

Co szósta osoba w Niemczech jest zagrożona ubóstwem

W sierpniu br. opublikowano najnowsze dane, z których wynika, że prawie co szósta osoba w Niemczech jest zagrożona ubóstwem: 13 milionów ludzi, czyli 15,8 procent populacji. W międzyczasie stopa inflacji wzrosła we wrześniu do poziomu 10 proc., co jeszcze bardziej zwiększy tę proporcję. Uważa się, że osoba zagrożona ubóstwem ma mniej niż 60 procent mediany dochodu w populacji ogólnej. W 2021 r. próg ten wynosił 15 009 euro netto rocznie dla osoby mieszkającej samotnie i 31 520 euro dla dwóch osób dorosłych z dwójką dzieci poniżej 14 roku życia.

Najbliższe miesiące pokażą, czy nowe środki pomocowe rządu federalnego wystarczą, aby odciążyć domowe budżety obywateli. Więcej na temat nowego pakietu pomocowego pisaliśmy w artykule: III pakiet ulg w Niemczech. 7 najważniejszych punktów nowego pakietu pomocowego. Wysokość i daty wypłat

źródło: Tagesspiegel.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 06/10/2022 12:02