Przejdź do treści

Niemcy: Nowe warunki naliczania zasiłku wychowawczego Elterngeld z powodu koronakryzysu

04/08/2020 06:00 - AKTUALIZACJA 04/08/2020 08:29

Z powodu pandemii koronawirusa w Niemczech zmieniono warunki naliczania i wypłaty zasiłku wychowawczego Elterngeld. Federalne Ministerstwo spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend- BMFSFJ) opublikowało w formie pytań i odpowiedzi najważniejsze informacje dotyczące obowiązujących warunków wypłaty świadczenia:

Pytania i odpowiedzi dotyczące zmian w wypłacie zasiłku wychowawczego Elterngeld (za: https://www.bmfsfj.de)

Jestem w ciąży, a powodu pandemii koronawirusa tracimy z mężem dochody. Czy będzie to miało później negatywny wpływ na nasze zasiłek wychowawczy?
Nie. Przy obliczaniu zasiłku rodzicielskiego można wykluczyć utratę dochodów, którą miała miejsce między 1 marca a 31 grudnia 2020 r. w z związku z pandemią koronawirusa (na przykład w wyniku skróconego czasu pracy, urlopu, bezrobocia lub zamknięcia prowadzonej działalności). Oznacza to, że miesiące te są pomijane,  a za podstawę do obliczaniu zasiłku rodzicielskiego bierze się pod uwagę dochody z poprzednich miesięcy. Dotyczy to również osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub posiadających zarówno dochód z własnej działalności jak i pracy zależnej. Na życzenie wnioskującego jako podstawę do naliczenia zasiłku można przyjąć dochody z całego poprzedniego roku kalendarzowego.
Spadek dochodów spowodowany pandemią Covid-19 obejmuje także pośrednie zmiany w sytuacji dochodowej, takie jak redukcja godzin pracy na rzecz opieki nad dziećmi.

Obecnie otrzymuję zasiłek rodzicielski. Teraz muszę wrócić do pracy wcześniej niż planowałam/-em, ponieważ pracuję w zawodzie istotnym systemowo. Czy stracę prawo do zasiłku rodzicielskiego, czy mogę go później odebrać?
Jeśli wykonujesz zawód istotny z punktu widzenia systemowego, możesz odroczyć miesiące zasiłku rodzicielskiego, który pierwotnie chciałaś/-eś pobrać między 1 marca 2020 r. a 31 grudnia 2020 r. na okres po kryzysie. Możesz ponadto pobrać podstawowy zasiłek rodzicielski w późniejszym terminie, nawet jeśli Twoje dziecko będzie miało więcej niż 14 miesięcy.

Kiedy najpóźniej muszę zacząć otrzymywać odroczony zasiłek rodzicielski?
Jeśli pracujesz w zawodzie istotnym systemowo możesz  odroczyć  wypłatę zasiłku rodzicielskiego najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

Otrzymuję zasiłek rodzicielski, ale w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przepracowałam/-em więcej niż 30 godzin tygodniowo. Czy te miesiące zasiłku rodzicielskiego są teraz stracone, czy też mogę je odroczyć?
Ze względu na wyjątkową sytuację i kryzys spowodowany pandemią koronawirusa  możliwe jest cofnięcie decyzji podjętych we wniosku o zasiłek rodzicielski, nawet jeśli otrzymałaś już prze kilka miesięcy świadczenie. Możesz poprosić w biurze ds. Zasiłków rodzicielskich o odroczenie wypłaty świadczenia a okres do trzech poprzednich miesięcy. Wypłacone kwoty podlegają zwrotowi lub potrąceniu z późniejszego prawa do zasiłku rodzicielskiego.

Planujemy drugie dziecko. Jeśli odroczę obecny zasiłek rodzicielski na później, może to nastąpić w ciągu dwunastu miesięcy przed urodzeniem kolejnego dziecka. W tym czasie nie miałabym żadnych dochodów, tylko zasiłek rodzicielski. Czy ma to negatywny wpływ na mój zasiłek rodzicielski na następne dziecko?
Przy naliczaniu zasiłku rodzicielskiego na drugie dziecko można wykluczyć okresy pobierania Elterngeld na starsze dziecko. Oznacza to, że zamiast miesięcy, w których wypłacane jest świadczenie brany pod uwagę jest  dochód z poprzednich miesięcy. Zwykle jest to możliwe tylko w miesiącach, w których starsze dziecko miało mniej niż 14 miesięcy. Jeżeli – zanim Twoje starsze dziecko skończyło 14 miesięcy – nie otrzymywałaś miesięcznych rat zasiłku rodzicielskiego ze względu na pracę w zawodzie istotnym systemowo, ale zamiast tego odroczyłeś je na okres po 14 miesiącu życia dziecka, te miesiące, jeśli chcesz, również można wykluczyć.
Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność na własny rachunek lub posiadających zarówno dochody z własnej działalności jak i z pracy zależnej.

Jakie typy pracy klasyfikowane są jako ważne systemowo?
Są to zawody wykonywane w sektorze dla rzez życia publicznego, bezpieczeństwa i opieki nad ludźmi:

  • praca w instytucjach i organach działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • praca  mająca na celu zapewnienie publicznej infrastruktury i dostaw. Obejmuje branże takie jak: zaopatrywanie w energię i wodę, transport i ruch pasażerski, a także utrzymanie kanałów komunikacyjnych.
  • praca w branżach związanych z żywieniem, towarami i usługami zaspokajającymi codzienne potrzeby, opieką zdrowotną i pielęgniarską, edukacją i wychowaniem, opieką nad dziećmi i młodzieżą oraz pomocą dla osób niepełnosprawnych.

Poniższe przepisy pomogą Ci ocenić, czy Twoja działalność  ma tzw. znaczenie systemowe:
Rozporządzenie w sprawie określenia infrastruktury krytycznej zgodnie z ustawą BSI: Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz
Rozporządzenie w sprawie odstępstw od ustawy o czasie pracy w wyniku pandemii koronowej: Verordnung zu Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz infolge der Corona-Pandemie

Jeśli masz wątpliwości czy Twoja praca zalicza się do działalności ważnych systemowo możesz zapytać o to w biurze ds. Zasiłków rodzicielskich.

Złożyliśmy wniosek o premię partnerską (Partnerschaftsbonus) od jesieni, ale nie wiemy już, czy nadal jesteśmy w stanie utrzymać pracę w niepełnym wymiarze godzin od 25 do 30 godzin. Czy z związku z tym stracimy prawo do tego świadczenia?
Jeśli obecnie nie możesz spełnić wymagań premii partnerskiej, o którą wnioskowałaś/-eś z powodu pandemii koronawirusa nie tracisz prawa do jej otrzymania.  Jeśli chodzi o wysokość twoich dochodów i wymiar czasu pracy w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. to dla naliczenia premii partnerskiej brane są pod uwagę tylko informacje, które podałaś/-eś w momencie składania wniosku. Otrzymasz Partnerschaftsbonus w wysokości, jaka została wyliczona w momencie akceptacji wniosku.

Czy zasady dot. premii partnerskiej dotyczą również rodziców, którzy nie pracują w zawodach istotnych systemowo?
Tak. Zasady przyznawania Partnerschaftsbonus dotyczy wszystkich rodziców.

Źródło: Oficjalny serwis Ministerstwa spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży (BMFSFJ), PolskiObserwator.de