Przejdź do treści

Niemcy: Restrykcje antykoronawirusowe również po szczepieniach

13/10/2020 21:44

Wprowadzone w Niemczech w związku z obecną pandemią restrykcje w codziennym życiu muszą pozostać w mocy również przez pewien czas po szczepieniach – głosi opublikowany we wtorek przez Instytut im. Roberta Kocha (RKI) dokument w sprawie strategii dalszej walki z koronawirusem.
Według niego w przyszłym roku dostępny będzie zapewne co najmniej jeden rodzaj szczepionki, co w zdecydowany sposób zwiększy szanse na pomyślny wynik działań przeciwepidemicznych.

Początkowo jednak materiału do szczepień będzie niewiele, a jego stosowanie obejmie przede wszystkim grupy szczególnego ryzyka – zaznacza RKI. Dlatego istotne jest dalsze funkcjonowanie „pewnych modyfikacji społecznego współżycia”. Według berlińskiego instytutu, chodzi tu między innymi o utrzymywanie dystansu, przestrzeganie zasad higieny, noszenie maseczek, wietrzenie pomieszczeń i przenoszenie aktywności rekreacyjnej na wolne powietrze.

Zasadniczy cel przedstawionej w dokumencie strategii to zminimalizowanie rozmiarów i zdrowotnych następstw pandemii przy równoczesnym zapewnieniu możliwie jak najmniejszych negatywnych skutków realizowanych przedsięwzięć dla społeczeństwa i gospodarki. „W postępowaniu z Covid-19 potrzebne są nam w najbliższych miesiącach ograniczone czasowo i regionalnie działania, dopasowane za każdym razem do istniejącego ryzyka” – powiedział prezes RKI Lothar Wieler.

Dokument podkreśla również, że należy w możliwie jak największym stopniu zapobiec przeciążeniu systemu ochrony zdrowia, późnym następstwom infekcji koronawirusowych oraz zgonom. Zaobserwowane dotychczas fakty jednoznacznie wskazują, że przedszkola oraz szkoły „odgrywają rolę w postępie zakażeń” i dlatego ważne jest, by dzięki przestrzeganiu wyznaczonych reguł higienicznych uniknąć ich zamykania.

RKI ostrzegł też, że „zwiększona mobilność (służbowe i prywatne podróżowanie) oznacza wzrost ryzyka”, przy czym uzależnione jest ono przede wszystkim od zachowania się danej osoby, a nie od miejsca, do którego się ona udaje.

Dokument zaleca ponadto stosowanie, zwłaszcza w grupach ryzyka, powszechnych szczepień przeciwko grypie i zapaleniu płuc, gdyż „w kontrolowaniu pandemii w najbliższych miesiącach decydującą rolę odegrają przede wszystkim w porze zimowej szczepionki przeciwko innym schorzeniom dróg oddechowych”. (PAP)