w

Niemcy: Zasady dot. kwarantanny i testów na Covid-19 w Turyngii obowiązujące od 10 stycznia 2021 r.

Od 10 stycznia w Turyngii obowiązuje nowe rozporządzenie, które przewiduje strategię tzw. dwóch testów. Dotyczy ona osób niekorzystających ze zwolnień z kwarantanny. 
Władze Turyngii zadecydowały, że podróżni nie podlegający zwolnieniom z kwarantanny zobowiązani są do przedstawienia testu na Covid-19 wykonanego najwcześniej 48h przed wjazdem lub do wykonania testu bezpośrednio po wjeździe do Turyngii i odbycia 10-dniowej kwarantanny. Z kwarantanny może zwolnić drugi test, wykonany 5 dni po wjeździe.
Nowe rozporządzenie wydane przez władze tego niemieckiego landu utrzymały dotychczasowe zwolnienia z kwarantanny:

Według ogólnych zasad przy braku symptomów zachorowania na COVID-19 obowiązkowej kwarantannie NIE podlegają (informacja za Ambasadą RP w Berlinie):

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby, których pobyt w Niemczech lub w kraju graniczącym z Niemcami uznanym za obszar podwyższonego ryzyka trwa do 24 godzin;
 • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze podwyższonego ryzyka do 72 godzin:
  • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
  • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
   • pracownicy służby zdrowia po poświadczeniu niezbędności takiej podróży przez pracodawcę/zleceniodawcę;
   • osoby przewożące zawodowo osoby, towary lub dobra;
   • członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.
 • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego oraz z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy, zleceniodawcy lub dyrekcji szkoły:
  • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z Niemiec na obszar podwyższonego ryzyka;
  • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec.
 • z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy, zleceniodawcy lub dyrektora szkoły oraz negatywnym wynikiem testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem:
  • osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Niemiec lub na obszar podwyższonego ryzyka i pobyt nie przekracza 5 dni;
  • osoby pracujące w służbie zdrowia;
  • osoby zapewniające bezpieczeństwo publiczne (np. policjanci);
  • osoby zapewniające funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych;
  • osoby zapewniające funkcjonowanie systemu prawnego;
  • osoby zapewniające funkcjonowanie rządów, administracji federalnej, administracji rządowej ora samorządów;
  • osoby zapewniające funkcjonowanie organów UE oraz instytucji międzynarodowych.
 • z negatywnym wynikiem testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem:
  • osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec w celu:
   • odwiedzin członków rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
   • wykonania pilnego zabiegu medycznego;
   • towarzyszenia osobom wymagającym opieki;
   • powrotu z misji międzynarodowej (np. policjanci).
  • osoby, którzy wjeżdżają na teren Niemiec w związku ze sportowymi zawodami międzynarodowymi.
  • osoby wracające z urlopu, gdy taką możliwość daje umowa zawarta pomiędzy Niemcami a krajem trzecim, sytuacja epidemiologiczna w danym obszarze wskazuje na obowiązek kwarantanny oraz gdy dla danego obszaru nie zostało ogłoszone ostrzeżenie o podróży przez niemiecki MSZ w związku z sytuacją epidemiologiczną.
 • pracownicy sezonowi (min. 3 tygodniowy pobyt)  po spełnieniu wymogów i warunków sanitarnych ustalonych z właściwym urzędem ds. zdrowia.
 • żołnierze Bundeswehry i wojsk sprzymierzonych.
 • wszystkie inne osoby, które zostały zwolnione z obowiązku kwarantanny przez właściwy urząd ds. zdrowia. 

Jeżeli w ramach obowiązujących zasad jesteś zwolniony z odbywania kwarantanny z uwagi np. na pobyt krótszy niż 24 godz. w strefie ryzyka lub w Niemczech należy to wiarygodnie udokumentować – np. poprzez bilety lotnicze, bilety kolejowe lub smsy od operatora sieci przy przekraczaniu granicy.

LOCKDOWN W TURYNGII: Restrykcje dot. przemieszczania się z dużym zagrożeniem epidemicznym władze Turyngii apelują o ograniczenie poruszania się do sytuacji koniecznych, maks. w promieniu 15 km od miejsca zamieszkania. Obowiązuje godzina policyjna od 22:00 do 5:00, oznacza to, że zabronione jest opuszczenie mieszkania bez ważnego powodu uzasadnionego pracą lub zdrowiem. Szczegółowe informacje na temat bieżących rozporządzeń na temat obostrzeń w Turyngii znajdują się na stronie https://corona.thueringen.de/verordnungen

Zachęcamy do śledzenia strony Ambasady RP w Berlinie, Ambasady RP i Konsulatów Generalnych RP w Hamburgu, Kolonii i Monachium https://www.gov.pl/niemcy

Źródło: Ambasada RP w Berlinie, PolskiObserwator.de

 

 

 

 

 

 

 

kwarantanna w Niemczech

Niemcy: W Saksonii jeden zamiast dwóch testów przy przekraczaniu granicy, land łagodzi obostrzenia

Niemcy: Kilkadziesiąt przypadków porażenia prądem na lotnisku w Berlinie. Zostanie zamknięte?