Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » Nowy wzór wniosku paszportowego obowiązujący od 19 lipca 2019 r.

Nowy wzór wniosku paszportowego obowiązujący od 19 lipca 2019 r.

24/07/2019 18:15 - AKTUALIZACJA 24/07/2019 18:25

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 lipca 2019 r. (poz. 1313) zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych, które weszło w życie z dniem 19 lipca 2019 roku i wprowadziło nowy wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego.
Zmiana brzmienia § 3 ust. 1 pkt 1:

Wprowadza się oddzielny wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, odmienny niż wniosek składany do wojewody.  Wzór wniosku został określony w załączniku nr 5a do ww. rozporządzenia. Nowy wzór wniosku należy stosować od dnia 19 lipca 2019 r. (link do wniosku)

Osoba przygotowująca się do wizyty w konsulacie w celu złożenia wniosku paszportowego, powinna przed udaniem się do konsulatu wypełnić wniosek paszportowy i na wizytę paszportową zgłosić się z wypełnionym wnioskiem. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru. Link do wniosku

Instrukcja jak wypełnić wniosek i dane które należy podać

Źródło: MSZ, Ambasada RP w Berlinie, Ambasada RP w Londynie, Konsulat Generalny RP w Kolonii