Przejdź do treści

Możesz otrzymać nawet do 5000 euro odszkodowania od dostawcy energii. Musisz spełnić te warunki

30/11/2022 23:55
Odszkodowanie za brak prądu w Niemczech. Nawet do 5000 euro

Życie w Niemczech – Odszkodowanie za brak prądu w Niemczech. Przerwy w dostawach energii elektrycznej są nie tylko irytujące, ale mogą także spowodować duże szkody. W niektórych przypadkach można więc otrzymać odszkodowanie. Kiedy masz do niego prawo? Obejrzyj wideo i czytaj dalej poniżej.


Przepięcie sieci

Jeśli skok napięcia spowoduje uszkodzenie sprzętu, za szkody odpowiada operator sieci. Jest to wynik orzeczenia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Sprawa dotyczyła różnych urządzeń elektronicznych, a także ogrzewania elektrycznego, które zostały uszkodzone na skutek „zakłóceń w dostawie energii elektrycznej w lokalu mieszkalnym” (wyrok z dnia 25 lutego 2014 r., VI ZR 144/13). Sędziowie oparli swoje orzeczenie na ustawie o odpowiedzialności za produkt.
>>> Niemcy: Nie będzie blackoutów tej zimy? Niemiecki urząd reaguje na wypowiedź swojego szefa

Awaria zasilania

Konsumenci mogą również dochodzić odszkodowania od operatora sieci w przypadku wad urządzeń spowodowanych awarią zasilania. Co prawda nie ma tu zastosowania ustawa o odpowiedzialności za produkt, bo w tym przypadku nie dostarczono energii elektrycznej. Konsumenci mogą jednak powołać się na rozporządzenie o przyłączeniu do sieci (NAV). Zgodnie z tym dostawca sieci musi zapewnić, że napięcie i częstotliwość pozostają na możliwie stałym poziomie (§ 16 ust. 3 NAV).
>>> Podwyżki cen prądu i gazu w Niemczech: W tych przypadkach możesz się od nich odwołać

Co należy zrobić bezpośrednio po zdarzeniu?

Ważne jest, aby natychmiast i wystarczająco udokumentować uszkodzenia urządzeń spowodowane przepięciem sieciowym. Następnie należy zgłosić incydent i jego konsekwencje do operatora sieci.

Robiąc to, należy wymienić wszystko – zarówno żywność w lodówce i zamrażarce, jak i urządzenia elektroniczne, a także wszelkie zwierzęta, które mogły umrzeć, np. ryby. W pewnych okolicznościach operator sieci wyśle rzeczoznawcę, który sprawdzi Twój raport.
>>> Niemcy kontynuują przygotowania do blackoutu. Władze opublikowały oficjalny poradnik i listę rzeczy, które każdy powinien mieć w domu

Odszkodowanie za brak prądu w Niemczech. Kiedy nie przysługuje?

Operator sieci odpowiada tylko wtedy, gdy przerwa w dostawie prądu lub przepięcie w sieci zostały spowodowane umyślnie lub w wyniku zaniedbania. W przypadku siły wyższej, takiej jak uderzenie pioruna lub innej siły natury, operator sieci nie ponosi odpowiedzialności za szkody.
>>> Niemieckie miasta przygotowują się na blackout. Oto jakie plany mają największe metropolie

Jak wysoka może być rekompensata i od czego zależy?

Według BGH wysokość poniesionej szkody musi mieć wartość pieniężną wynoszącą co najmniej 500 euro, a maksymalnie 5000 euro na jednego użytkownika przyłącza. Istnieje jednak ogólna górna granica. Tym samym roszczenie wszystkich klientów operatora sieci nie może przekroczyć 2,5 mln euro.

Jeśli w wyniku awarii zasilania dojdzie do uszczerbku na zdrowiu – np. zawiedzie ogrzewanie i klient zachoruje na zapalenie płuc – operator sieci również może zostać pozwany o odszkodowanie. Według Zrzeszenia Odbiorców Energii „operator sieci odpowiada bez ograniczeń za każdy rodzaj winy, czyli także w przypadku zwykłego zaniedbania”.

Wprawdzie poszkodowany klient mógł również przenocować w hotelu, ale koszty te zostaną mu zwrócone tylko wtedy, gdy do przedłużającej się awarii ogrzewania, a tym samym do uszczerbku na zdrowiu, doszło w wyniku rażącego zaniedbania.

t-online.de, PolskiObserwator.de