Przejdź do treści

Trwa pilne wycofanie ze wszystkich aptek tych leków ratujących życie. Pacjenci muszą je jak najszybciej zwrócić!

01/06/2023 14:02
Pilne wycofanie leków z aptek

Wiadomości z Niemiec: Pilne wycofanie leków z aptek. W całych Niemczech trwa pilne wycofanie z aptek automatycznego wstrzykiwacza epinefryny do doraźnego leczenia ciężkich reakcji alergicznych (anafilaksji). Pacjenci powinni niezwłocznie wymienić.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Pilne wycofanie jogurtu znanej firmy ze sprzedaży. Może powodować poważne reakcje alergiczne

Pilne wycofanie leków z aptek

Firma Fabrik GmbH informuje o pilnym wycofaniu leku. Chodzi o półautomatyczny wstrzykiwacz adrenaliny Emerade. Trwa wycofanie całej partii wstrzykiwaczy o zawartości 300 i 500 mikrogramów. Oświadczenie o wycofaniu ogłoszono po otrzymaniu wyników badania  oceniającego konstrukcję zgodnego z normą ISO  11608 (funkcjonalność wstrzykiwacza półautomatycznego napełnionego po teście upadku z wysokości 1 m). Niektórych wstrzykiwaczy nie można uruchomić, podczas gdy inne uruchamiają się przedwcześnie. Apteki w całych Niemczech powinny wymieniać wadliwe produkty na ich zamienniki.

Pacjenci, którym przepisano wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony Emerade® w ciągu ostatnich 24 miesięcy, powinni zwrócić go do apteki. Do czasu udostępnienia alternatywnego automatycznego wstrzykiwacza epinefryny pacjenci powinni zawsze mieć przy sobie dwa prawidłowo przechowywane wstrzykiwacze półautomatyczne napełnione produktem Emerade i stosować je w razie potrzeby zgodnie z zaleceniami. Czytaj także: Wzmożone kontrole na granicy z Niemcami przy wjeździe z Polski

Problem dotyczy tych konkretnych produktów

Produkt: Emerade 300/500 mikrogramów roztwór we wstrzykiwaczu
Wycofanie dotyczy wszystkich partii!

Szacuje się, że nawet 1-15% populacji doświadczy anafilaksji w pewnym momencie swojego życia. Wstrząs anafilaktyczny jest nagłą, szybko postępującą i zagrażającą życiu reakcją, która pojawia się po narażeniu na czynnik lub substancję uczulającą. Substancje wywołujące alergie są bardzo zróżnicowane. Do najczęstszych należą jady owadów, m.in. osy i pszczoły lub leki, takie jak środki przeciwbólowe. Silną reakcję alergiczną może spowodować także żywność, jak rośliny strączkowe lub białka zwierzęce.

źródło: ProduktWarnung.eu, PolskiObserwator.de