Przejdź do treści

Pobyt w domu opieki: Tyle pieniędzy musi mieć emeryt na swoim koncie bankowym

06/04/2023 06:00

Wiadomości z Niemiec – Pobyt w domu opieki. Rachunki za dom opieki są zazwyczaj wysokie. Mimo to emeryci nie muszą się obawiać, że z tego powodu ich konto bankowe pozostanie puste. Pewna kwota na ich kontach jest chroniona. Emeryci mogą zatrzymać ją w każdym wypadku.
Czytaj także: Jeśli masz taką emeryturę lub rentę możesz otrzymać dodatkowe świadczenie

Pobyt w domu opieki. Co z kosztami?

Każdy, kto mieszka w domu opieki, czy to krótkoterminowo, czy długoterminowo, musi osobiście pokryć koszty. Aby pokryć te koszty, poszkodowani muszą korzystać ze swoich środków pieniężnych i emerytury, a także z majątku w postaci akcji, gruntów lub nieruchomości. Jeśli tego nie posiadasz, pomoc społeczna pomoże Ci pokryć koszty. >>> Pobyt rodzica w domu opieki. W tym przypadku płacą za niego dzieci

Pomoc społeczna zaczyna obowiązywać wtedy, gdy emerytura, nie wystarcza na pokrycie opłat za dom opieki, a emeryt nie posiada również żadnego innego majątku. Z wyjątkiem dodatku w wysokości 121,23 euro miesięcznie (od grudnia 2022 r.), cała emerytura łącznie z rentami wdowimi lub innymi rodzajami rent musi zostać wykorzystana na pokrycie opłat za dom opieki, zanim będzie można złożyć wniosek o „Hilfe zur Pflege”.

Koszty domów opieki różnią się w zależności od miejsca zamieszkania, a także w zależności od położenia pokoju i lokalizacji domu. Według strony pflege.de średnia wysokość wkładu własnego dla domów opieki w 2022 roku wynosiła około 2 179 euro.
Czytaj także: 1500 euro emerytury – Oto ile musisz zarabiać, żeby taką otrzymywać

Ta kwota jest chroniona

W większości przypadków mieszkańcy domów opieki muszą zapłacić co najmniej 2 000 euro za swój pobyt. Aby zapłacić tę sumę, najpierw wykorzystuje się aktywa i rezerwy danej osoby.

Istnieje jednak tzw. kwota chroniona, która jest zabezpieczona i którą mieszkańcy mogą zatrzymać w każdym przypadku. Kwota chroniona dla osób wymagających opieki wynosi obecnie 5 000 euro (od grudnia 2022). Współmałżonek może również posiadać taką samą kwotę na koncie bez konieczności przeznaczania jej na pokrycie kosztów. W przypadku małżeństw powoduje to, że chroniony majątek wynosi 10 000 euro. Jeśli tylko jeden z małżonków mieszka w domu opieki, a drugi nadal mieszka we własnej nieruchomości, to również jest to chronione i liczy się do chronionego majątku.

Czytaj także:
>> Kultowy napój wraca na półki sklepowe po wielu latach. Kiedyś był hitem
>> Duże problemy dla posiadaczy karty Maestro. Nowe karty nie są akceptowane w wielu miejscach!

Źródło: Hna.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 11/04/2023 11:58