Przejdź do treści

Polska – Saksonia: 5 milionów euro na projekty z dziedziny edukacji oraz współpracy instytucjonalnej

14/12/2018 14:12

Komitet Monitorujący Program Interreg Polska – Saksonia zdecydował o dofinansowaniu 9 projektów. Wybrane przedsięwzięcia dotyczą edukacji transgranicznej oraz współpracy partnerskiej i potencjału instytucjonalnego. Konkurs zakończył się w lipcu 2018 roku.

– Wybrane projekty przyniosą wymierne korzyści mieszkańcom polsko-niemieckiego pogranicza. Poszerzą one ofertę edukacyjną o profesjonalne doradztwo zawodowe, naukę języka i poznawanie kultury kraju partnerskiego oraz warsztaty przedsiębiorczości i innowacyjności. Ponadto realizacja tych przedsięwzięć wpłynie na zacieśnienie współpracy instytucji i obywateli w tak istotnych dziedzinach życia społecznego jak: unowocześnienie i poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki, aktywizacja osób starszych czy dbałość o środowisko naturalne” – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Tematyka projektów obejmuje m.in.: (Czytaj dalej pod zdjęciem)

– poprawę i wzbogacenie polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej o kształcenie zawodowe, kompetencje językowe i kulturowe, edukację ekologiczną oraz krzewienie postawy przedsiębiorczości i innowacyjności,

– współpracę małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami badawczo-rozwojowymi i wspierania biznesu, działalność kulturalną, społeczną oraz działania na rzecz ochrony zagrożonych gatunków i bioróżnorodości.

Ponadto Komitet zatwierdził „Plan działań informacyjno-promocyjnych na rok 2019”. Posiedzenie odbyło się 11 grudnia w Dreźnie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu Polska – Saksonia: www.plsn.eu.

Źródło informacji: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – MIiR