Przejdź do treści

Ponad połowa Polaków woli Niemców niż Ukraińców

06/06/2018 13:07

Od lat poprawia się nastawienie Polaków do Niemców. Dużo bardziej wolimy mieć Niemca za sąsiada niż za radnego. Spada natomiast poziom akceptacji wobec Ukraińców – wynika z najnowszego sondażu opinii publicznej.

Badanie „Polacy a inni Europejczycy. Dystans społeczny na przykładzie Francuzów, Niemców, Włochów i Ukraińców” przeprowadzono na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Körbera i Fundacji Konrada Adenauera.

Jak poinformował Instytut Spraw Publicznych, nastawienie Polaków do Niemców w różnych rolach społecznych (mieszkaniec, sąsiad, kolega z pracy, szef firmy, bezpośredni przełożony, przyjaciel, zięć/synowa, radny) poprawiało się przez lata – od momentu zapoczątkowania badań w roku 2000.

W niektórych przypadkach wzrost poziomu akceptacji jest ponaddwukrotny, jak na przykład Niemca w roli radnego (z 27 proc. w 2000 roku do 63 proc. w 2018 roku).

Obecnie ponad połowa Polaków (51 proc.) akceptuje Niemców we wszystkich analizowanych rolach społecznych, 12 proc. badanych Polaków nie akceptuje Niemca w żadnej z analizowanych ról. Najwyższa akceptacja dotyczy Niemców w roli sąsiada i kolegi z pracy (po 76 proc.), a najniższa – w roli radnego (63 proc.).


Po stronie niemieckiej akceptacja Polaka w różnych rolach waha się obecnie od 79 proc. (sąsiad, kolega z pracy) po 58 proc. (bezpośredni przełożony). W sumie obecnie we wszystkich rolach społecznych akceptuje Polaków 40 proc. Niemców, a nie akceptuje w żadnej z ról – 3 proc. – podano w komunikacie ISP.

W badaniu, dla porównania, zapytano także o akceptację Francuzów, Włochów i Ukraińców przez Polaków.
Francuzi cieszą się większą akceptacją niż Niemcy, a szczególnie Ukraińcy. Poziom akceptacji wobec Ukraińców uległ w ostatnich latach znacznemu pogorszeniu – podkreślili autorzy badań.


Akceptacja Niemców w różnych rolach społecznych spadła w porównaniu z 2013 rokiem, kiedy ta akceptacja osiągnęła najwyższe wartości. „Wówczas wzajemne relacje układały się bardzo dobrze, zarówno politycznie, gospodarczo, jak i w relacjach między społeczeństwami; podkreślano partnerstwo i chęć współpracy, co wpływało także na nastawienie polskiego społeczeństwa do Niemców” – skomentowała dr Agnieszka Łada, autorka badań.

„Retoryka obecnych elit rządzących jest często bardzo krytyczna wobec Niemiec, atmosfera we wzajemnych relacjach pogorszyła się, a media publiczne przedstawiają nieraz Niemcy i Niemców w negatywnym świetle. Wyniki badań pokazują, że ma to wpływ na odbiór także niemieckiego społeczeństwa przez Polaków” – zaznaczyła Łada.

W 2018 roku w porównaniu do roku 2013 zmiany wahają się w granicach do dziewięciu punktów procentowych.

Sondaż w Polsce przeprowadziła GfK Polonia w kwietniu br. na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków w wieku od piętnastu lat. W tym samym czasie GfK SE przeprowadziła sondaż w Niemczech, na reprezentatywnej grupie tysiąca Niemców w wieku od czternastu lat.

Pełne wyniki dostępne są tutaj: Polacy a inni Europejczycy  

amk/ woj/

Źródło: www.kurier.pap.pl

AKTUALIZACJA 06/06/2018 13:16