Przejdź do treści

Prawie 113 mln osób w UE żyje w biedzie

17/10/2018 13:27

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w 2017 roku biedą lub wykluczeniem społecznym było zagrożonych 22,5 procent wszystkich obywateli UE. Sytuacja pogarsza się w Grecji i Włoszech. Polska radzi sobie z biedą najlepiej.

17 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Z tej okazji dzień wcześniej Eurostat opublikował raport na temat ubóstwa w UE, z którego wynika, że w ubiegłym roku prawie 113 mln mieszkańców Wspólnoty było zagrożonych biedą lub wykluczeniem społecznym.

Autorzy raportu podkreślają, że w porównaniu z 2008 r. sytuacja się polepszyła, ale jest wciąż niepokojąca.

Najgorsza sytuacja jest w Bułgarii, Rumunii i Grecji, gdzie biedą jest zagrożona ponad jedna trzecia ludności. W dwóch pierwszych krajach zauważono znaczną poprawę w porównaniu z rokiem 2008, natomiast w Grecji odnotowano największy w Europie wzrost zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Także we Włoszech biedą było zagrożonych w ubiegłym roku aż 17,4 mln osób – to najgorszy wynik w UE. Jednak pogorszenie sytuacji nastąpiło też w, Luksemburgu, Hiszpanii oraz Holandii.

Polska radzi sobie najlepiej z ubóstwem

W ostatnich latach ubóstwo w Unii Europejskiej spadło najbardziej w Polsce. W 2008 roku wynosiło ponad 30 proc., w 2017 liczba osób zagrożonych biedą wyniosła 19,5 proc.

Zapoznaj się z raportem na temat ubóstwa w UE przygotowanym przez EUROSTAT