Przejdź do treści

Weihnachtsgeld a wypowiedzenie umowy o pracę. W niektórych przypadkach pracownikowi wciąż przysługuje premia

17/11/2022 15:55
Premia świąteczna Weihnachtsgeld w Niemczech a wypowiedzenie umowy

Życie w Niemczech – Premia świąteczna w Niemczech a wypowiedzenie umowy:  Wielu pracowników ma nadzieję, że w tym roku otrzyma Weihnachtsgeld. Premia wypłacana jest zazwyczaj pod koniec listopada lub na początku grudnia wraz z wynagrodzeniem za listopad. Co jednak dzieje się w przypadku rezygnacji z pracy w trakcie roku – czy w takich przypadkach nadal otrzymujemy premię świąteczną, przynajmniej proporcjonalnie?
>>> Weihnachtsgeld 2022: W listopadzie wielu pracowników otrzyma dodatkowe pieniądze

Eksperci zalecają przyjrzenie się swojej umowie o pracę. Możliwe, że mimo złożenia wypowiedzenia przysługuje Ci przynajmniej część wypłaty specjalnej, pod warunkiem, że do tej pory zawsze otrzymywałeś premię świąteczną. W wielu umowach o pracę znajdziemy również tzw. klauzule daty kluczowej. Zgodnie z tym, zależy to np. od tego, czy wypowiedzenie zostało złożone przed czy po dacie granicznej. Jeśli wypowiedzenie zostało złożone po terminie granicznym, pracownikowi może przysługiwać premia świąteczna. Zdaniem prawników zależy to jednak od indywidualnego przypadku:

  • Charakter wynagrodzenia: jeśli pracodawca nagradza tylko za dotychczasowe wyniki pracy za ubiegły rok, to pracownikowi, który odchodzi z firmy wcześniej, przysługuje również proporcjonalna premia świąteczna. Jeśli pracownik odejdzie z firmy np. 30 czerwca, pracodawca musi mu wypłacić co najmniej połowę premii świątecznej.
  • Charakter nagrody: jeśli pracodawca nagradza pracownika za jego lojalność wobec firmy, to w grę wchodzi data graniczna. Niektóre umowy przewidują, że pracownik otrzymuje premię świąteczną tylko wtedy, gdy pracował w firmie do określonej daty. Należy jednak wyraźnie zastrzec, że wypłata jest związana jedynie z istnieniem stosunku pracy – i nie służy jako wynagrodzenie za świadczenie pracy.
  • Charakter mieszany: Jeśli wypłata premii świątecznej ma tzw. charakter mieszany, „wówczas premia świąteczna nagradza oprócz czystego wynagrodzenia za ostatnie miesiące także lojalność pracownika wobec firmy” – wyjaśnia portal finanztip.de. „W efekcie pracownikowi odchodzącemu przed świętami przysługuje proporcjonalna wypłata premii świątecznej – zwłaszcza jeśli w umowie o pracę wyraźnie ustalono, że pracownikowi przysługuje proporcjonalna premia świąteczna.”
    >>> Dodatek do ogrzewania w Niemczech – warunki wypłaty dotacji

Premia świąteczna Weihnachtsgeld w Niemczech a wypowiedzenie umowy

Czy może się zdarzyć, że po zakończeniu okresu wypowiedzenia będziesz musiał zwrócić pracodawcy premię świąteczną, jeśli sam złożyłeś wypowiedzenie? Raport Deutsche Presse-Agentur podaje: Co do zasady, osoby, które złożyły wypowiedzenie, mogą zachować premię świąteczną. Spłata jest możliwa tylko w przypadku wcześniejszego uzgodnienia skutecznej klauzuli. „Jednak takie porozumienie jest możliwe tylko wtedy, gdy premia świąteczna wyłącznie nagradza lojalność wobec firmy, a nie wykonywaną pracę” – informuje agencja.

Merkur.de, PolskiObserwator.de