Przejdź do treści

Dodatek do ogrzewania w Niemczech – warunki wypłaty dotacji

14/11/2022 19:02
dodatek do ogrzewania w Niemczech

Życie w Niemczech Dodatek do ogrzewania w Niemczech – Ze względu na ogromny wzrost cen energii w Niemczech rząd zdecydował o przyznaniu dotacji do ogrzewania. Wsparcie finansowe mogą otrzymać także studenci i stażyści. Federalne ministerstwo Edukacji i Badań (niem. Bundesministerium für Bildung und Forschung w skrócie: BMBF) informuje o warunkach wypłaty dwóch jednorazowych dotacji w wysokości 230 euro i 345 euro.
Czytaj także: KulturPass: 200 euro na urodziny od państwa. Oto kto dostanie pieniądze i na co muszą zostać przeznaczone

Dodatek do ogrzewania w Niemczech – tym studentom i stażystom przysługują dotacje

Odbiory BAföG mieszkających poza domem rodziców, a także dla odbiorców AFBG otrzymujących składkę na utrzymanie mogą otrzymać dwie jednorazowe dopłaty do ogrzewania. 230 euro zryczałtowanej stawki to dotacja, którą rząd przewidział już we wcześniejszym pakiecie ulg. Druga dopłata w wysokości 345 euro  dla studentów i stażystów została przewidziana w III pakiecie ulg

Kto otrzyma dodatek do ogrzewania?

Jak informuje BMBF dotację mogą otrzymać osoby, które dostawały zasiłek mieszkaniowy:

  • przez co najmniej jeden miesiąc w okresie od października 2021 do marca 2022 roku, aby otrzymać 230 euro

i/ albo

  • przez co najmniej jeden miesiąc w okresie od września 2022 do grudnia 2022 roku, aby otrzymać 345 euro w ramach dotacji przewidzianej w trzecim pakiecie ulg,

Oznacza to, że dodatek do ogrzewania mogą otrzymać tylko studenci, którzy otrzymywali BAföG i mieszkali  poza swoim domem rodzinnym. Dotację mogą otrzymać także uczniowie i studenci wspierani przez BAföG oraz stażyści korzystający z AFBG. 

>>>Inflacja w Niemczech, padł kolejny rekord. “Takiej drożyzny nie było od 70 lat”

Kiedy następuje wypłata dotacji?

Ustawa o pakiecie refundacyjnym weszła w życie 1 czerwca 2022 roku. Kwota 230 euro jest  wypłacana automatycznie odbiorcom BAföG i AFBG. Z kolei wypłata drugiej dotacji nastąpi prawdopodobnie na koniec 2022 roku lub na początku 2023 roku. Nie ma potrzeby składania wniosku, ponieważ dopłata jest przyznawana automatycznie wszystkim osobom uprawnionym. Pieniądze zostaną przelane na konta bankowe. 

Czy ma znaczenie wysokość stawki AföG lub składki alimentacyjnej AFBG?

Federalne ministerstwo Edukacji i Badań wyjaśnia na swoich stronach, że na uprawnienie do dotacji nie wpływa wysokość stawki zasiłku mieszkaniowego, a jedynie okres otrzymywania dopłat (musi wynosić przynajmniej miesiąc w podanym okresie roku). Dotacja przysługuje tylko osobom, które nie mieszkają z rodzicami. Nie ma znaczenia, czy beneficjent mieszka w akademiku, czy też w prywatnie wynajętym mieszkaniu. 

Dotacja do ogrzewania dla pracujących młodych ludzi

Odbiorcy BAföG mają prawo do dwóch dotacji  na ogrzewanie: jednej w wysokości 230 euro oraz drugiej w wysokości 345 euro. Dotyczy to również osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin. Ponadto dotacje mogą otrzymać także ci, którzy otrzymali dodatek energetyczny w wysokości 300 euro. 

Ponadto studenci i studenci kierunków technicznych otrzymają jednorazową wypłatę w wysokości 200 euro w nadchodzącym roku. Przepisy są obecnie przygotowywane przez rząd federalny – informuje BMBF. 
>>>III pakiet ulg w Niemczech. 7 najważniejszych punktów nowego pakietu pomocowego. Wysokość i daty wypłat

Źródło: BMBF, PolskiObsertwator.de

AKTUALIZACJA 14/11/2022 19:08