Przejdź do treści

Przerzucali imigrantów do Niemiec i Austrii. Wśrod zatrzymanych przemytników także Polacy

31/05/2018 07:32

Przerzucali imigrantów do Niemiec i Austrii. Wśrod zatrzymanych przemytników także Polacy.

Grupa czerpała znaczne zyski z przestępczego procederu. Pobierali od przemycanych imigrantów kwoty od 200 do 500 euro od osoby. Wysokość opłaty uzależniona była od docelowej destynacji.

Akt oskarżenia przeciwko jedenastu członkom międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem nielegalnych imigrantów do państw Europy Zachodniej

W dniu 28 maja 2018 roku Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował akt oskarżenia przeciwko jedenastu członkom międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej, którym zarzuca się organizację wiodącego tzw. szlakiem bałkańskim przemytu nielegalnych imigrantów pochodzących z Syrii, Iraku, Afganistanu i Pakistanu do państw Europy Zachodniej.

Działali w porozumieniu z arabskimi i afrykańskimi przemytnikami ludzi

Jak ustalono w toku śledztwa, polscy członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, po nawiązaniu ścisłej współpracy z działającymi na terenie państw bałkańskich i Węgier arabskimi i afrykańskimi przemytnikami ludzi, wspólnie organizowali przerzuty imigrantów pochodzących z Syrii, Iraku, Afganistanu i Pakistanu, do Niemiec i Austrii.

Transporty imigrantów, w tym kilkuletnich dzieci, odbywały się w trudnych warunkach, jednorazowo nawet po kilkadziesiąt osób, przy użyciu samochodów dostawczych niedostosowanych do przewozu ludzi.

W jednym z przypadków kierowca samochodu przewożącego cudzoziemców, doprowadzając do zderzenia z innym pojazdem, spowodował na terenie Słowacji wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym.

Opłata od 200 do 500 euro od osoby.

Grupa czerpała znaczne zyski z przestępczego procederu. Pobierali od przemycanych imigrantów kwoty od 200 do 500 euro od osoby. Wysokość opłaty uzależniona była od docelowej destynacji.

Źródło: Prokuratura Krajowa – www.pk.gov.pl


Zobacz także:

Niemcy: Rozbito gang, który zmuszał Polaków do popełniania przestępstw. [VIDEO]