w

Rodzaje testów na Covid. Jaki test wykonać, jeśli zamierzamy przekroczyć granicę z Niemcami?

Rodzaje testów na Covid. Jaki test wykonać, jeśli zamierzamy przekroczyć granicę z Niemcami?
Rodzaje testów na Covid

Istnieje kilka rodzajów testów na obecność koronawirusa. Ich wykonanie jest niezbędne, jeśli mamy w planach powrót do kraju lub wyjazd za granicę. Który typ testu wybrać?

Po wjeździe do Niemiec należy obowiązkowo wykonać test z racji przekroczenia granicy kraju. Jeśli chcemy być spokojniejsi i uniknąć długiego pobytu na kwarantannie, możemy poddać się drugiemu testowi, który da możliwość wcześniejszego jej zakończenia.
Akceptowanymi testami są testy molekularne: PCR, LAMP, TMA oraz testy antygenowe. Te drugie akceptowane są jednak tylko wtedy, gdy spełniają minimalne kryteria zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – muszą być one wykonywane przez odpowiednio przeszkolone osoby zgodnie z zaleceniami producenta. Testy PCR, które posługują się metodą technologii amplifikacji kwasu nukleinowego polegają na wykryciu materiału genetycznego koronawirusa w próbce materiału pobranego od pacjenta. Materiałem do badania może być wymaz z nosogardzieli, wymaz z gardła i błon śluzowych jednocześnie pobierane z nosa oraz plwocina lub wydzielina z dolnych dróg oddechowych. Czytaj dalej poniżej

Rodzaje testów na Covid. Nie wszystkie są uznawane przy przekraczaniu granicy

W Niemczech nie są uznawane testy serologiczne, wykrywające przeciwciała we krwi człowieka. Potwierdzają one przebytą wcześniej chorobę, w przeciwieństwie do testów molekularnych, które potwierdzają tylko obecne zarażenie. Testy na przeciwciała cechują się jednak dużo mniejszą dokładnością niż testy molekularne, dlatego nie są w stanie wykryć zarażenie w jego początkowej fazie.

Testy obowiązują wszystkich tych, którzy w ciągu 10 dni przed przyjazdem do kraju znajdowali się w obszarze ryzyka.  Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Zdrowia Niemiec wymaz do badania musi być pobrany nie później niż 48 godzin przed wjazdem, niezależnie od tego, czy wjazd następuje z obszaru ryzyka lub obszaru o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia (obszary o wysokiej zachorowalności lub obszary występowania wariantu wirusa). W przypadku, gdy przewoźnik wykonuje testy osób wjeżdżających z obszarów występowania wariantów wirusa, wymaz może być pobrany najwcześniej 12 godzin przed wyjazdem.

Opłatę za testy ponoszą osoby badane. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku należy postępować według zasad odpowiedniego urzędu ds. zdrowia publicznego. Więcej informacji na temat aktualnie obowiązujących wymogów dotyczących testów na Covid przy przekraczaniu granicy z Niemcami można znaleźć na stronie niemieckiego ministerstwa (informacja w języku polskim TUTAJ) oraz na stronie Ambasady RP w Berlinie.

(mb)

Źródło: Bundesgesundheitsministerium.de, Gov.pl, PolskiObserwator.de

 

Pilne: Niemcy przedłużają kontrole na granicach z powodu wariantów koronawirusa

niemcy wpiszą polskę na li

Niemcy od niedzieli uznają Polskę za kraj WYSOKIEGO ryzyka. Jest nieoficjalna zapowiedź!