Przejdź do treści

Spis powszechny 2021: W Polsce do drzwi zaczęli pukać rachmistrzowie. Posypią się kary

23/06/2021 20:58

1 kwietnia 2021 rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Obowiązek wzięcia udziału w spisie mają wszyscy obywatele RP, także Polacy mieszkający poza granicami, jeśli nie wymeldowali się z Polski. 23 czerwca dane zaczęli zbierać rachmistrzowie. Zapukają do drzwi osób, które nie dokonały samospisu przez internet lub infolinię.

Tegoroczny Spis Powszechny rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września. Z związku z pandemią na stronie spis.gov.pl została uruchomiona specjalna aplikacja, która pozwala na dokonanie samospisu. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, rachmistrzowie podejmują próby kontaktu telefonicznego. Jeżeli dana osoba nie dokona samospisu w aplikacji i nie odbierze połączenia, to od 23 czerwca może spodziewać się rachmistrza pukającego do drzwi.

Według prawa nie możemy odmówić rachmistrzowi ubiegającemu się o nasze dane. Karze podlegają również osoby, które złożą fałszywe informacje.

spis powszechny

 

W celu zachęcenia obywateli do wzięcia udziału w spisie, została zorganizowana Loteria Narodowego Spisu Powszechnego. Główna nagroda to samochód, którego losowanie odbędzie się 14 lipca.

Loteria NSP – dowiedz się więcej>>

Czytaj dalej poniżej…


Spis powszechny 2021 za granicą

Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. objęte są następujące grupy osób:

  • Obywatele Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo, w dniu 31.03.2021 r. Nie jest przy tym istotne czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce;
  • Obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę. Osoby przebywające za granicą mniej niż rok będą musiały wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego.
  • Spisem nie są objęci Polacy za granicą, którzy dokonali w Polsce wymeldowania z pobytu stałego.

Osoby przebywające za granicą mniej niż rok będą musiały wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego.

Jeżeli przebywamy za granicą, a zameldowani jesteśmy w Polsce, informacji o nas udzielić może również osoba zameldowana pod tym samym adresem (dokonując własnego samospisu). W tym wypadku najprawdopodobniej skontaktuje się z nami rachmistrz, w celu zweryfikowania i uzupełniania brakujących danych.

Ze strony gov.pl można pobrać PDF z wytycznymi dotyczącymi zasad udziału w Spisie Powszechnym KLIK>>>

Przypominamy, że za udzielenie fałszywych informacji lub kilkukrotną odmowę wzięcia udziału w NSP grozi grzywna w wysokości 5000 zł. 

Źródło: Gov.pl, PolskiObserwator.de