Przejdź do treści

Spis powszechny obowiązkowy także dla Polaków za granicą. Przewidziano dla nich specjalne kwestionariusze

07/04/2021 12:42

spis powszechny obowiązkowy dla Polaków za granicą

Spis powszechny obowiązkowy także dla Polaków za granicą. Przewidziano dla nich specjalne kwestionariusze. 

1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Obowiązek wzięcia udziału w spisie mają wszyscy obywatele RP, również Polacy mieszkający na stałe za granicą. Odmowa udzielenia informacji niesie ze sobą prawne konsekwencje. 

Spis powszechny 2021

Tegoroczny NSP, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, jest przeprowadzany drogą online. Wyjątkowo wydłużono także długość jego trwania – zakończy się 30 września, a nie tak jak planowano, 30 czerwca. 

1 kwietnia, na stronie  spis.gov.pl, została uruchomiona aplikacja pozwalająca na wypełnienie formularza online. Znajdziemy w nim pytania dotyczące charakterystyki demograficznej (imię, nazwisko, PESEL etc.), wykształcenia, rodzaju wykonywanej pracy, miejsca zamieszkania, wyznania religijnego czy emigracji.

Jak dokonać samospisu?

Najprostszym sposobem na spisanie się jest skorzystanie z udostępnionej przez GUS aplikacji. Aby wypełnić formularz należy zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego lub zdefiniować hasło poprzez podanie numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki.

W przypadku udzielenia niepełnych informacji lub niewypełnienia formularzu online skontaktuje się z nami rachmistrz. Gdy kilka razy nie odbierzemy telefonu, prawdopodobnie zapuka do naszych drzwi. 

Narodowy Spis Powszechny za granicą

W NSP obowiązek mają wziąć udział wszyscy obywatele RP. Osoby przebywające za granicą mniej niż rok muszą wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. Czytaj dalej poniżej

Statystyki: Więcej Polaków w Niemczech, niż obcokrajowców w Polsce>>>

Najprostszym sposobem wzięcia udziału w NSP jest skorzystanie z możliwości samospisu online.
Jeżeli przebywamy za granicą, a zameldowani jesteśmy w Polsce, informacji o nas udzielić może również osoba zameldowana pod tym samym adresem (dokonując własnego samospisu). W tym wypadku najprawdopodobniej skontaktuje się z nami rachmistrz, w celu zweryfikowania i uzupełniania brakujących danych.

Loteria NSP – do wygrania samochód!

Każda osoba, po wypełnieniu formularza i dokonania samospisu, ma możliwość wygenerowania indywidualnego kodu. Będzie można go wykorzystać już 22.04 na stronie loteria.spis.gov.pl, gdzie posłuży jako poświadczenie w zgłoszeniu do loterii. Aby zachęcić obywateli do udziału w spisie, na nagrody przeznaczono ponad 2 miliony złotych. Nagroda główna to Toyota Yaris z pełną polisą ubezpieczeniową, której losowanie odbędzie się 14.07.
Oprócz samochodu przewidziano łącznie 1440 nagród I i II stopnia, na które składają się kolejno bony o wartości 1000 i 500 zł. 

Kara za nieudzielenie informacji

Tegoroczny spis dla wielu osób jest pełen kontrowersji. Największe oburzenie wśród społeczeństwa wzbudziła konieczność podania wrażliwych danych osobowych swoich współlokatorów. Przypominamy jednak, że za udzielenie fałszywych informacji lub kilkukrotną odmowę wzięcia udziału w NSP grozi grzywna w wysokości 5000 zł.  

(ps)

Źródło: Gov.pl, PolskiObserwator.de

 

AKTUALIZACJA 13/10/2021 09:54