w

Średnie wynagrodzenie netto w Unii Europejskiej. Oto, gdzie opłaca się być pracującym singlem

Oto, ile pensji netto, po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne pozostaje w kieszeniach singli w UE. Wyniki raportu PwC „Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki”.

 

Z najnowszego raportu PwC „Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki” wynika, że po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w kieszeniach singli z Cypru o przeciętnych dochodach pozostaje aż 91 proc. pensji. Najmniej na życie pozostaje Belgom, bo jedynie 59 proc. wynagrodzenia. Singiel w Niemczech otrzymuje 62 proc. pensji, a Włoch 69 proc.

Z danych zebranych w raporcie PwC wynika, że w przypadku Polaków o przeciętnych zarobkach średnie wynagrodzenie netto, tj. po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne, wynosi obecnie 71 proc. wynagrodzenia brutto, co oznacza brak zmian w porównaniu do poprzedniej edycji raportu. Daje to naszemu krajowi 16. pozycję w zestawieniu wszystkich krajów UE.

Jak obciążenia podatkowe wpływają na osoby lepiej zarabiające? Analiza PwC wskazuje, że zamożny singiel (pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia) otrzymuje średnio 66 proc. wynagrodzenia brutto (najwięcej w Bułgarii 83 proc, najmniej w Belgii 44 proc.). W Niemczech wkłada do kieszeni 56 proc. wynagrodzenia, a we Włoszech 51 proc.

Podatki i składki pracownicze w krajach Unii Europejskiej

Z danych z raportu PwC wynika, że krajach Unii Europejskiej nadal dominują stawki progresywne (dotyczy to zwłaszcza „starej Unii”). Najwyższe stawki obowiązują w Szwecji (57%), Austrii (55%), Portugalii (53%), Holandii (52%) i Danii (51,95%). Stawki liniowe obowiązują jedynie w 6 państwach. Najniższą stawką liniową może pochwalić się Bułgaria (10%).

Dodatkowo, w minionym roku sześć krajów UE zdecydowało się na podniesienie kwoty wolnej od podatku. Tego typu zmiany nastąpiły w Chorwacji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, na Malcie, a także w Estonii, gdzie sukcesywne podwyższanie kwoty wolnej jest zaplanowane do 2018 r.

Opr. na podst. Raportu  PwC „Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki” www.pwc.pl

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

PCPM: pieniądze na jednego uchodźcę w Europie starczyłby na pomoc trzem rodzinom w Libanie