Przejdź do treści

To Polska, a nie Niemcy przyjmuje najwięcej imigrantów w UE

28/10/2019 13:13

Najnowsze dane Eurostatu ukazują, że to Polska, a nie Niemcy przyznaje najwięcej pierwszych pozwoleń na pobyt.

W 2018 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej udzieliły łącznie ponad 3,2 mln pierwszych pozwoleń na pobyt obywatelom państw spoza UE.

Najwięcej pozwoleń wydano w Polsce, która znalazła się przed Niemcami i Wielką Brytanią

W Polsce wydano 635 tysięcy tak zwanych pierwszych pozwoleń na pobyt – udzielane są osobom, które przyjeżdżają do danego kraju pierwszy raz. To jedna piąta wszystkich decyzji wydanych w ubiegłym roku w całej UE. W Niemczech w tym samym czasie wydano 544 tys. pozwoleń. Na trzecim miejscu pod tym względem znalazła się Wielka Brytania – 451 tysięcy (14 procent). Na kolejnych miejscach znalazły się: Francja – 265 tys., Hiszpania – 260 tys., we Włoszech natomiast 239 tysięcy pierwszych pozwoleń na pobyt.

Najczęstsze powody wydania pozwoleń

W Polsce 328 tysięcy pozwoleń na pobyt wydano w celu podjęcia pracy. Wielka Brytania jest zaś liderem pozwoleń wydanych ze względów edukacyjnych. Pierwsze pozwolenia wydawano także w celu połączenia się z rodziną. Najwięcej, 191 tysięcy w Niemczech. Kolejne miejsca zajęły: Hiszpania – 134 tysiące, Włochy – 122 tysiące i UK – 101 tysięcy. Niemcy są również liderem zezwoleń wydanych z innych powodów, z których większość dotoczyła statusu uchodźcy oraz ochrony uzupełniającej (185 tysięcy).

Kraje pochodzenia

Na pierwszym miejscu znaleźli się Ukraińcy, którzy otrzymali 527 tysięcy pierwszych pozwoleń, z czego prawie 78 procent z tych decyzji wydano w Polsce. Około 206 tysięcy Chińczyków otrzymało blisko połowę pozwoleń w Wielkiej Brytanii. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele: Indii – 197 tysięcy pierwszych pozwoleń, Syrii – 174 tysiące, Białorusi – 138 tysięcy (92 procent w Polsce), Maroka – 127 tysięcy, Stanów Zjednoczonych – 120 tysięcy.

źródło: Eurostat

AKTUALIZACJA 28/10/2019 13:16