Przejdź do treści

Upamiętnienie 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

03/09/2018 13:49

Konsul RP w Kolonii z przedstawicielami Polonii oraz nauczycielami i uczniami Szkoły Polskiej złożył wieniec na grobach żołnierzy polskich walczących w Kampanii Wrześniowej.

Konsul RP w Kolonii, przedstawiciele Polonii, Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii oraz Szkoły Polskiej (Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Królowej Rychezy) upamiętnili 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej składając wieńce i zapalając znicze na grobie żołnierzy polskich walczących w kampanii wrześniowej.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Kolonii – www.kolonia.msz.gov.pl

 

AKTUALIZACJA 05/09/2018 10:43