Przejdź do treści

Urlop wypoczynkowy w krajach Unii Europejskiej

25/07/2016 10:21 - AKTUALIZACJA 12/10/2021 13:02

urlopik11W Polsce przysługuje 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy, urlopu wypoczynkowego. Na jaki odpoczynek mogą liczyć nasi zachodni sąsiedzi?

NIEMCY

Prawo do wypoczynku naszym sąsiadom gwarantują przepisy ustawy Bundesurlaubsgesetz. Każdy pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, ma zagwarantowane 24 dni urlopu, po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.

Na tym jednak nie koniec. Pracodawcy mają prawo zwiększać wymiar dni urlopowych. Na ogół odbywa się to na podstawie stażu pracy lub wieku podwładnych. Urlop wydłużany jest do 30 dni lub więcej.

Urlop trzeba wykorzystać najpóźniej do 31 marca kolejnego roku. Po tym terminie prawo do urlopu przepada.

WIELKA BRYTANIA

Pracownik UK prawo do urlopu nabywa już z dniem rozpoczęcia pracy. Jeśli jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu wynosi 5 tygodni, czyli 28 dni dla osoby pracującej 5 dni w tygodniu. Do urlopu mogą być wliczone dni ustawowo wolne od pracy – święta państwowe. Wiele w tym temacie zależy od pracodawcy, może on w umowie o pracę zwiększyć roczny wymiar płatnego urlopu.

Dość interesujący jest termin wnioskowania o urlop. Jeśli strony wcześniej go nie ustaliły, powinien on dwukrotnie przekraczać długość urlopu, o który wnioskuje podwładny. Co oznacza, że jeśli pracownik wnioskuje o tydzień urlopu, powinien powiadomić o tym pracodawcę 2 tygodnie wcześniej.

Pracodawcy mogą ustalać stałe terminy udzielania wolnego.

BELGIA

Wymiar urlopu w tym kraju uzależniony jest od przepracowanych dni w okresie poprzedniego roku kalendarzowego. Po przepracowaniu 6 miesięcy przysługuje 12 dni urlopu. Każdy miesiąc pracy zwiększa wymiar urlopu o 2 dni, aż do 24 dniu urlopu za rok pracy.

Prawo do 2-tygodniowego urlopu przysługuje pomiędzy 1 maja a 31 października, a pierwszeństwo mają pracownicy posiadający dzieci w wieku szkolnym.

Urlop musi być wykorzystany przed upływem roku kalendarzowego.

FRANCJA

Po 10 dniach pracy w danej firmie pracownik we Francji uzyskuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu uzależniony jest od liczby dni przepracowanych w ciągu tzw. roku urlopowego – od 1 czerwca bieżącego roku do 31 maja następnego roku. Za każdy przepracowany miesiąc pracownikowi przysługuje 2,5 dnia urlopu, co w sumie daje 30 dni roboczych urlopu.

Zaplanowanie dni urlopowych w ciągu roku nie zależy tylko od preferencji pracownika. W sposób ciągły może on wykorzystać 24 dni urlopu, pozostałe 6 dni wolnego musi wziąć w innym terminie. Co najmniej 12 dni urlopu musi przypadać w okresie od 1 maja do 31 października.

Choroba w trakcie urlopu nie wpływa na jego wydłużenie jak w przypadku polskich przepisów.

HISZPANIA

Minimalny urlop wypoczynkowy wynosi w Hiszpanii 30 dni, z weekendami. Wolne przysługuje każdemu pracownikowi, niezależnie od przepracowanego czasu.

Hiszpanie, tak jak my, mają także prawo do urlopu okolicznościowego, którego wymiar jest wyższy niż u nas. Co ciekawe, prawo gwarantuje im również urlop z okazji przeprowadzki oraz ślubu, aż 15 dni kalendarzowych.

SZWECJA

Prawo szwedzkie swoim pracownikom gwarantuje co najmniej 25 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Na możliwość wykorzystania pełnego urlopu nie muszą czekać roku. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, mają do niego prawo od razu.

Urlop, szwedzki pracownik jest uprawniony wykorzystać w okresie pomiędzy czerwcem a sierpniem, chyba że układ zbiorowy stanowi inaczej.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

zielona linia - logo

Źródło: https://eures.praca.gov.pl/

 

 

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub