Przejdź do treści

Uroczystości ku czci polskich ofiar wojny w Hecklingen

29/05/2017 10:50

17 maja w Hecklingen (Saksonia-Anhalt) na miejscowym cmentarzu odbyło się odsłonięcie pomnika nagrobnego z nazwiskami pochowanych w mogile ofiar II wojny światowej – głównie robotników przymusowych.

FOT. M. SORGOWICKI

Wcześniej mogiła miała charakter anonimowy. Jeden ze spoczywających w niej Polaków – Józef Szlendak był żołnierzem AK uczestniczącym w Powstaniu Warszawskim. Po upadku Powstania został deportowany w głąb III Rzeszy jako jeniec wojenny. Był więźniem stalagu XI A Altengrabow. Następnie oddelegowany został do pracy w Arbeitskommando w Hecklingen.  Na uroczystość przybyła jego siostrzenica, Magdalena Trojanowska wraz z córką.

Podczas uroczystości głos zabrali m.in. burmistrz miasta Hecklingen Uwe Epperlein oraz  wicekonsul Marek Sorgowicki. Następnie odbyło się poświęcenie mogiły połączone z modlitwą z udziałem przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. Ceremonii odsłonięcia pomnika nadano bardzo uroczysty charakter. Oprócz władz samorządowych obecni byli także przedstawiciele administracji landowej. W uroczystość włączyły się także lokalne stowarzyszenia.

Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Berlinie