w

Uznawanie zagranicznych wyroków w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej

W jaki sposób uznawane są wyroki sądu w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej, wydane przez sąd w innym kraju?
To czy wyroki sądów zagranicznych w sprawach cywilnych wymagają uznania przez sądy polskie czy też wystarczy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego zależy od daty wydania orzeczenia.

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl

Najświeższe informacje dotyczące akcji #PolskiwHesji (aktualizacja 10.03.)

Niemcy. Land Landowi nierówny