Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » Uznawanie zagranicznych wyroków w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej

Uznawanie zagranicznych wyroków w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej

W jaki sposób uznawane są wyroki sądu w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej, wydane przez sąd w innym kraju?
To czy wyroki sądów zagranicznych w sprawach cywilnych wymagają uznania przez sądy polskie czy też wystarczy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego zależy od daty wydania orzeczenia.

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl