Przejdź do treści

W Düsseldorfie otwarto Konsulat Honorowy RP

09/07/2018 10:14

7 lipca w Düsseldorfie otwarto nowy Konsulat Honorowy RP. W uroczystości wziął udział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Fot. Senat.gov.pl

Listy komisyjne konsulowi Arndtowi Kirchhoffowi przekazał wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz. W uroczystości otwarcia konsulatu uczestniczył premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wyraził zadowolenie, że tak liczna Polonia mieszkająca w rejonie Düsseldorfu może liczyć na dodatkowe wsparcie – konsula honorowego. S. Karczewski podkreślił, że w trakcie wizyty w Niemczech odbył bardzo ważne rozmowy polityczne. Zdaniem marszałka dialog jest niezwykle istotny. „Cieszę sie, że ten dialog prowadzony jest na tak wysokim poziomie” – powiedział marszałek. Dodał, że naszym obowiązkiem jest prowadzenie dialogu i budowanie przyszłości z myślą o kolejnych pokoleniach.

Marszałek podziękował władzom niemieckim, szczególnie kraju związkowego Nadrenii Północnej –Westfalii za dotychczasową współpracę z Polonią i dodał, że liczy na jej dalszy rozwój. Wyraził też nadzieję, że nowy konsul honorowy będzie pracował z Polonią i l będzie pełnił swoją misję umacniania polsko-niemieckich relacji na gruncie politycznym, kulturalnym i gospodarczym, a także, że w jego osobie Polska zyska dodatkowe wsparcie w promocji wzajemnych kontaktów gospodarczych.

Premier Nadrenii Północnej-Westfalii podkreślił, że przypadającą w październiku rocznicę zjednoczenia Niemiec władze landu postanowiły celebrować w Polsce, tak, by uczcić 100. rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniał o wkładzie Polaków w rozwój Nadrenii Północnej-Westfalii.

Konsul honorowy RP Arndt Kirchoff, podziękował za zaufanie, przypomniał historię relacji polsko-niemieckich w regionie Nadrenii Północnej-Westfalii a także to, jak długą drogę Polska przebyła od 1989 r. Konsul Honorowy to niemiecki biznesmen, który ma związki gospodarcze z Polską. (W 6 zakładach prowadzonych przez jego rodzinę w Polsce zatrudnionych jest ponad 2 tys. pracowników). Jest on członkiem wielu stowarzyszeń gospodarczych o zasięgu ogólnoniemieckim.

Nadrenia Północna-Westfalia jest jednym z największych skupisk Polonii na świecie – mieszka tutaj ok. 0,6 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia. W stosunkach gospodarczych polsko-niemieckich ważne miejsce zajmuje współpraca gospodarczo-handlowa między Polską i Nadrenią Północną-Westfalią, najsilniejszym krajem związkowym Niemiec. Polska jest na 8.miejscu wśród najważniejszych partnerów handlowych Nadrenii Północnej-Westfalii, a Nadrenia Północna-Westfalia jest najpoważniejszym partnerem handlowym Polski spośród wszystkich krajów związkowych Niemiec.

źródło: Senat.gov.pl


Polskie placówki dyplomatyczne w Niemczech

AKTUALIZACJA 09/07/2018 11:28